Yritysten verovelat löytyvät Verovelkarekisteristä

Taloyhtiöiden korjaushankkeissa isännöitsijät voivat tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin tarkoituksiin selvittää esimerkiksi korjausta urakoivan yrityksen tietoja veroveloista ja kausiveroilmoituksen laiminlyönneistä julkisesta Verovelkarekisteri-palvelusta. Se avataan maanantaina 1.12.2014.
Sieltä voi tarkistaa myös tiedot linkeinonharjoittajan veroveloista ja kausiveroilmoituksen laiminlyönneistä. Henkilöasiakkaiden tietoja siellä ei ole.
Palveluun tunnistaudutaan Katso-tunnisteella. Tietoja saa katsoa vain tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin tarkoituksiin. Elinkeinonharjoittaja voi tarkastaa palvelusta myös omat verovelkarekisteritietonsa, jos hänellä on Katso-tunniste.

Verovelat ja laiminlyönnit
Verovelkarekisteristä näkyy, onko yrityksellä tai elinkeinonharjoittajalla verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta. Verovelkarekisterissä ei näytetä verovelan euromäärää vaan ainoastaan tieto siitä, onko verovelkaa vähintään 10 000 euroa vai ei.
Jos verovelkarekisterissä ei ole merkintää vähintään 10 000 euron verovelasta tai kausiveroilmoituksen laiminlyönnistä, ei asiakkaan tarvitse hankkia verovelkatodistusta tai todistusta verojen maksamisesta. Verovelkarekisteriotteen voi tulostaa itse suoraan palvelusta.

Rekisterin tiedot päivittyvät automaattisesti
Verovelkamerkintä- tai tieto ilmoituspuutteista ei ole pysyvä. Tieto päivittyy verovelkarekisteriin viivytyksettä sen jälkeen, kun maksu tai kausiveroilmoitus on saapunut Verohallinnolle. Koska rekisteri päivittyy automaattisesti, ei maksukuitin esittämisellä tai puhelinsoitolla Verohallintoon voi nopeuttaa rekisteritietojen päivittymistä.
Rekisterimerkintä poistuu myös silloin, kun asiakkaalle on tehty verovelkaa koskeva maksujärjestely.

Maksujärjestely estää julkaisun verovelkarekisterissä
Jos yrityksellä on voimassa Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely, verovelkarekisteritietoa ei julkaista verovelkarekisterissä. Tämä koskee kaikkia verovelkoja, joten myöskään maksujärjestelyn ulkopuolisista veroveloista tai kausiveroilmoitusten puutteista ei tule merkintää verovelkarekisteriin, niin kauan kuin maksujärjestely on voimassa.
Sen sijaan ulosoton kanssa tehty maksusuunnitelma ei estä verovelan julkaisemista verovelkarekisterissä.
Pelkkä verotusta koskeva muutoksenhaku ei estä merkintää verovelkarekisterissä. Jos verolle on muutoksenhaun yhteydessä määrätty täytäntöönpanokielto, verovelkarekisteriin merkittävästä verovelasta vähennetään se osuus, jota täytäntöönpanokielto koskee. Jos jäljelle jäävä verovelka edelleen ylittää 10 000 euron rajan, verovelasta tulee merkintä rekisteriin.
Mikäli yritykselle on vahvistettu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma tai elinkeinonharjoittajalle on vahvistettu velkajärjestelylain mukainen maksuohjelma, verovelkatietoa ei julkaista verovelkarekisterissä.

Verovelkarekisteriin pääsee Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelun kautta. (www.ytj.fi)