Ympäristötietoa avoimesta datasta

Mitä haluat tiedää veden laadusta, jätteen lajittelusta, kasvihuonekaasupäästöistä ja rakennetusta ympäristöstä?
Sitä löytyy Helsingin seudun ympäristöpalveluiden avoimen datan sivustolta sitä mukaan, kun uutta tietoa syntyy HSY:n omassa toiminnassa.
HSY:n avoimen datan sivusto avattiin vuoden 2015 alkupuolella. HSY:n avoimen datan palveluun on kaikilla vapaa ja maksuton pääsy. Kuka tahansa voi hyödyntää ja käyttää avattua tietoa haluamaansa käyttötarkoitukseen.
– Avattua tietoa voi hyödyntää esimerkiksi tutkimuksessa tai mahdollisesti uuden liiketoiminnan pohjana. Myös kuntalaiset saavat avoimen datan avulla uutta tietoa ympäristöstään. Tieto on sitä arvokkaampaa, mitä enemmän sitä käytetään, sanoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.
HSY avasi tietoja ensimmäisen kerran jo vuonna 2011. Jatkossa kaikki HSY:n toiminnassa syntyvä tieto arvioidaan, voidaanko se avata vapaaseen käyttöön. Esteenä tiedon avaamiselle voi kuitenkin olla esimerkiksi tietosuojaan liittyvät näkökohdat tai avaamiseen liittyvät riskit.
– Kehitämme avointa dataa ja siihen liittyvää sivustoa HSY:ssä ja otamme mielellämme palautetta vastaan. Sivustolla onkin parhaillaan käynnissä kysely, johon vastaamalla voi tuoda esille toiveita sekä sivuston että datojen suhteen. Erityisen kiinnostavaa olisi saada tietoa siitä, minkälaisia ideoita on HSY:n avaaman tiedon soveltamiseksi, HSY:n hankepäällikkö Maria Kuula sanoo.
Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, yrityksille, organisaatioille sekä yksityishenkilöille kertynyttä informaatiota, johon on avattu maksuton ja digitaalinen pääsy organisaation ulkopuolisille. HSY on avannut tietoa alusta alkaen yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien Helsinki Region Infoshare-palvelun eli HRI:n kanssa.

Lisätietoa: www.hsy.fi/avoindata