Ympäristön häiriötilanteisiin luodaan ohjeistusta

Talousvesi saastuu, radioaktiivista ainetta vuotaa, tartuntavaarallisia aineita pääsee ympäristöön ja asutuskeskuksessa tapahtuu kemikaalionnettomuus – miten on varauduttu tällaisiin häiriötilanteisiin?

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallintaa ja yhteistyötä kehittämään yhteistyöverkoston. Tavoitteena yhteistyöverkostossa on käytännönläheisen ohjeistuksen kehittäminen varautumiseen, tilanteissa toimimiseen sekä yhteistyön tehostamiseen.

Ympäristöterveyden häiriötilanteissa tarvitaan riittävä varautumista, nopeaa viranomaistoimintaa yhteistyössä asiantuntijalaitosten kanssa, koska siten voidaan ehkäistä myös vaaratilanteisiin liittyviä terveyshaittoja, sairauksien syntymistä ja jopa kuolemia.

Kuntaliiton lisäksi verkostossa on edustus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Työterveyslaitokselta, Säteilyturvakeskuksesta, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta sekä aluehallintovirastosta.
Yhteistyöverkoston toimikausi päättyy 31.3.2015.