Ylijännitesuoja suojaa sähkölaitteita salamaniskuilta

Viime vuosina lisääntyneet salamaniskun aiheuttamat sähkölaitevahingot voidaan välttää, kun sähköliittymissä käytetään ylijännitesuojia. Niitä on alettu vaatia erityisesti alueilla, joissa on käytössä ilmajohtoja.

– Sähkölaitteiden suojaus onnistuu sähkökeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla ja rakennukset voidaan suojata rakennuksen yhteyteen rakennettavilla ukkossuojilla, opastaa Sähkötreffit-palvelun tekninen asiantuntija Henrik Rousku.

Lisäksi katolle asennettavat aurinkopaneelit lisäenergian tuottajina yleistyvät koko ajan. Aurinkopaneelit eivät lisää salamavaurioiden riskiä, kunhan noudatetaan valmistajan ohjeita ja käytetään asennuksessa sähköalan ammattilaista.

Niissäkin voidaan kuitenkin asianmukaisella ylivirta- ja ylijännitesuojauksella turvata myös aurinkosähköjärjestelmän osat sähköverkossa sattuvilta vikatilanteilta.

–  Jos sähkökeskuksessa ei ole rakennuksen päämaadoituskiskoon liitettyjä ylijännitesuojia, ne kannattaa asennuttaa. Näin saadaan suojattua aurinkosähköjärjestelmän vaihtosuuntaaja sähköverkosta päin tulevilta ylijännitteiltä, tietää Rousku.

Oikeat toimet ukonilmalla

Henrik Rousku muistuttaa, että perinteiset ohjeet ukonilmalla toimimisesta ovat edelleenkin käyttökelpoisia.

– Sähkölaitteiden pistotulpat kannattaa irrottaa ukonilman lähestyessä, ellei kiinteistössä ole ylijännitesuojausta. Ukonilmalla kannattaa hakeutua sisätiloihin, eikä ulkona saa oleskella selkeästi ympäröivää maastoa korkeampien kohteiden läheisyydessä. Pihalla olevat rakennusta korkeammat puut suojaavat usein rakennusta suorilta salamaniskuilta, Rousku muistuttaa.

Salamapurkaus sisältää erittäin suuren virran, mutta tämän energian hyödyntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista. –  Laitteita, joilla energian talteen ottaminen onnistuisi, ei ole olemassa. Salaman esiintymispaikan ja ajankohdan satunnaisuudenkin takia salaman hyötykäyttö olisi hyvin hankalaa, sanoo Rousku.

Kiinteistönomistajan harkinnassa Suomessa

Nykyaikaiset sähkölaitteet sisältävät ukkosylijännitteille herkkiä komponentteja ja salaman aiheuttamat laitevahingot ovatkin lisääntyneet viime vuosina.

Ukkossuojausta ei lainsäädäntö edellytä muualla kuin tietyissä poikkeuskohteissa, kuten suurissa palavien nesteiden varastosäiliöissä. Vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot edellyttävät ukkossuojausta yleensä esimerkiksi kirkoissa.

Ukkosmäärät vaihtelevat Suomessa vuosittain, mutta ukkonen ja salamointi ovat Suomessa harvinaisempaa kuin esimerkiksi Keski- ja Etelä-Euroopassa. Ukkosten määrä ja salamavirtojen voimakkuus kasvavat lähestyttäessä päiväntasaajaa.

Maissa, joissa salamointi on voimakkaampaa, ukkossuojaukseen on ollut pakko kiinnittää enemmän huomiota jo aikaisemmin. Suomessa sekä ukkossuojauksen että sähkölaitteiden ylijännitesuojauksen toteutus on pääasiassa kiinteistön haltijan harkittavissa.