Yli puolet asuntotuotannosta täydennysrakentamisena

Helsingissä oli rakenteilla oli kesä-heinäkuun vaihteessa vajaa 7 000 asuntoa. Niistä sääntelemättömien omistus- ja vuokra-asuntojen osuus on hieman yli puolet. Lievää vajausta on ns. välimuodon asunnoissa, joilla tarkoitetaan Hitas- ja asumisoikeusasuntoja.
Myös täydennysrakentaminen jatkuu vilkkaana eri puolilla Helsinkiä. Yli puolet rakenteilla olevasta asuntotuotannosta tulee eri puolille kaupunkia olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen.
Helsingin asuntotuotantotavoite on 6 000 asuntoa vuodessa.
Alueellisesti vilkkainta asuntotuotanto on suurilla projektialueilla, joista suurin rakenteilla oleva asuntokeskittymä on Jätkäsaaressa.
Kalasataman asuntorakentaminen on vilkastumassa. Kalasatamaan on myönnetty rakennuslupia sekä Kalasataman keskuksen eteläpuolella sijaitsevaan Sompasaareen että keskuksen pohjoispuolella sijaitsevaan Verkkosaareen.
Eniten asuntojen rakentamista aloitettiin Kuninkaankolmion alueella, erityisesti Kuninkaantammessa.
Myönnettyjen rakennuslupien asuntomäärä on reilusti korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona aikaisempina vuosina. Puolen vuoden aikana on myönnetty 2000-luvun vuosikeskiarvoa enemmän rakennuslupia.

Toimitiloja rakenteilla
Myös toimitilarakentamisessa tämän vuoden huhti-kesäkuu oli edellisvuoden toisen vuosineljänneksen tapaan yksi 2010-luvun vilkkaimmista myönnettyjen rakennuslupien osalta.
Lupa myönnettiin uustuotantona ja laajennuksina 170 427 kerrosneliön rakentamiselle. Tämä on 71 prosenttia enemmän kuin viitenä edellisenä vuotena keskimäärin toisen neljänneksen aikana.
Aloitettujen toimitilojen rakennustöiden kerrosala (56 258 k-m2) puolestaan oli 13 prosenttia pienempi kuin vuosina 2012–2016 keskimäärin huhti-kesäkuussa.
Tämän vuoden huhti-kesäkuussa valmistui 36 153 kerrosneliötä toimitilarakennuksia. Rakenteilla kesäkuun lopussa oli toimitilakerrosalaa liki 500 000 kerrosneliömetriä.
Toisen vuosineljänneksen aikana valmistuneiden rakennusten kerrosalasta 81 prosenttia oli liike-ja toimistorakennuksissa, 14 prosenttia julkisissa palvelurakennuksissa, 3 prosenttia varastorakennuksissa ja loput muissa rakennuksissa.