Yhdessä tuottamaan uusiutuvaa energiaa

Uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämiseksi haetaan Helsingissä yhteistyökumppaneita.
Helsingin kaupungin omistama Helen Oy on käynnistänyt kampanjan, joka on suunnattu julkiselle sektorille, yhdistyksille ja yhteisöille sekä yleishyödyllisellä tavalla toimiville yrityksille.
– Etsimme julkisia tai yleishyödyllisellä tavalla toimivia yksityisiä toimijoita, jotka haluavat käyttää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan ja omissa toimitiloissaan Helsingin alueella, kertoo projektipäällikkö Niko Willman Helenistä.
– Julkisen hakumenettelyn kautta voimme toivottavasti löytää kumppaneita ja hankekohteita, jotka muuten saattaisivat jäädä huomioimatta.
Valituille hankekumppaneille on luvassa rahallista tukea yhteensä 50 000 euroa.

Palvelumalli toteutetaan yhteistyössä
Helen tekee tarvittavat kartoitukset sopivan pientuotantojärjestelmän valitsemiseksi ja toimittaa sen hankekumppanin kanssa sovittavalla palvelumallilla.
Hankekumppanit puolestaan osoittavat järjestelmälle soveltuvan asennuspaikan kiinteistössään ja tekevät palvelusopimuksen järjestelmän hankinnasta Helenin kanssa.
Kampanjan tarjoama lisätuki pienentää uusiutuvan energian ja ostosähkön hintaeroa. Sovittava palvelumalli myös mahdollistaa tuotantojärjestelmän hankinnan ilman suurta kertainvestointia.

Ympäristöpennillä rahoitusta
Hankerahoituksessa hyödynnetään Helenin Ympäristöpenni-tilille kertyneitä varoja, joita Helen on kerryttänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa.
Ympäristöpennin periaatteena on käyttää tilin tuotto lyhentämättömänä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin energiainvestointeihin ja uusiutuvien energiatuotantomuotojen käytön lisäämiseen.
Helenin viime vuonna tuotantonsa aloittanut Suvilahden aurinkovoimala on rakennettu tällaisilla varoilla.
Helen on tehnyt myös muita suuria investointeja uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun tuotantoon: esimerkiksi Salmisaaren pellettilämpökeskusta ja uutta teollisen mittakaavan lämpöpumppulaitosta suunnitellaan parhaillaan.
– Ilmastoneutraali energiajärjestelmä rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa, pienin ja suurin askelin. Paikallinen pientuotanto tuo uusiutuvan energian kaupunkilaisten näkyville ja entistä lähemmäs energian loppukäyttäjiä, Willman toteaa.

1 Comment

  1. Eikö olisi aika kehittää geoenergiaa, jota maapallon sisällä riittää.

    Tuuli-härpäkkeet ohi menevä kikka, josta jää ongelmajätettä ja raiskattu luonto.

Kommentointi on suljettu.