Yhä useamman opintoraha hupenee vuokranmaksuun

Opintotuen asumislisä kattaa keskimäärin enää hieman puolet kotimaassa opiskelevien asumismenoista. Asumislisän kattavuus on heikentynyt viimeisten 10 vuoden aikana.
Vanhempansa luona asui 22 prosenttia viime vuoden joulukuussa opintorahaa saaneista noin 225 000 opiskelijasta. Vanhempansa luona asui toisella asteella opiskelevista 44 % ja korkea-asteella opiskelevista 7 %.
Vanhemman luona asuminen on hieman yleistynyt viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, joskin vuoden 2010 huippulukemista on tultu jo jonkin verran alaspäin.
Asumislisää maksettiin joulukuussa 2015 lähes 152 000 opiskelijalle, joista 142 000 asui Suomessa. Näistä 25 % asui opiskelija-asunnossa. Joulukuuhun 2005 verrattuna opiskelija-asunnossa asuvien osuus on pienentynyt.
Säännöllisesti maksettu asumislisä kattaa tätä nykyä keskimäärin 57 % Suomessa asuvien asumislisän saajien asumismenoista. Kattavuus on heikentynyt tasaisesti vuodesta 2005, jolloin asumislisän vuokrakattoa korotettiin viimeksi. Tuolloin asumislisä kattoi keskimäärin 70 % asumismenoista.
Asumislisän kattavuudessa ei ole juurikaan eroja siinä, opiskeleeko toisella asteella vai korkea-asteella, mutta alueittaiset erot ovat suuria. Uudellamaalla asumislisä kattaa selvästi pienemmän osuuden asumismenoista kuin muualla maassa. Nuoremmissa ikäryhmissä asumislisä kattaa suuremman osan asumismenoista kuin vanhemmissa ikäryhmissä.
Koska asumislisä kattaa pääsääntöisesti vain osan asumismenoista, myös opintoraha voi kulua osittain tai kokonaan vuokranmaksuun. Nykyään lähes joka kuudennella menee asumislisän lisäksi koko opintoraha asumiskustannuksiin. Kaikki opintotukieuronsa vuokranmaksuun käyttävien opiskelijoiden osuus asumislisän saajista on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana.