Vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa kasvukeskuksissa

Omistat vuokra-asunnon kasvukeskuksessa, joten nykyisillä vuokra-asuntomarkkinoilla näkymät ovat hyvät. Asuntojen kysynnän uskotaan kasvavan. Toisaalta tarjonnan lisääntyminen ja asukkaiden maksukyvyn rajallisuus vaikuttavat vuokrien kehitykseen.
Pääkaupunkiseudulla vuokrien nousun arvioidaan hiljenevän, muualla sen sijaan nousun yhä jatkuvan.
Tällaisen kuvan vuokra-asuntotilanteesta piirtää tuore RAKLIn vuokra-asuntobarometri.
Myös kansainvälisten sijoittajien uskotaan lisäävän omistustaan suomalaisilla vuokra-asuntomarkkinoilla.

Nousee tai pysyy ennallaan
Pääkaupunkiseudun pienten asuntojen vuokrien nousuun uskotaan edelleen vahvasti. Viime syksynä kaikki barometrin vastaajat ennakoivat Helsingin pienten asuntojen vuokrien nousevan. Nyt nousuun uskoi hieman alle 90 prosenttia vastaajista.
Joka kymmenes vastaaja arvioi vuokrien pysyvän ennallaan. Vantaalla ja Espoossa pienten asuntojen vuokrien nousuun uskovien määrä on pudonnut alle 70 prosenttiin.
Vuokrien nousuodotusten notkahdus näkyy selkeästi myös kaikissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa.
Tampereella ja Turussa selkeä enemmistö (Tampere 80 %, Turku 58 %) vastaajista odottaa pienten asuntojen vuokrien nousevan edelleen, joskin nousuun uskovia on vähemmän kuin viime syksynä.
Kuopiossa (54 %) ja Oulussa (61 %) enemmistö vastaajista ennakoi pienten asuntojen vuokrien säilyvän ennallaan. Nousuun uskovia on Kuopiossa 43 ja Oulussa 29 prosenttia.
Lahdessa mielipiteet jakautuvat melkein tasan vuokrien nousuun, ennallaan pysymiseen ja laskuun uskovien kesken.
Suurten asuntojen osalta selkeä enemmistö vastaajista arvioi vuokrien pysyvän pääkaupunkiseudulla ennallaan. Nousuun uskovien määrä on kuitenkin pienentynyt ja vuokrien arvioi Helsingissä laskevan 15 prosenttia, Vantaalla reilut 20 ja Espoossa liki 30 prosenttia vastaajista, mikä on huomattavasti enemmän kuin puoli vuotta sitten. Suurten asuntojen vuokraodotusten saldoluvut ovat Helsinkiä lukuun ottamatta kaikissa kaupungeissa negatiivisia, eli vuokrien laskuun uskoo suurempi osuus vastaajista kuin niiden nousuun.

Kansainvälisetkin sijoittajat kiinnostumeassa
Vuokra-asuntotarjonnan kasvu painottuu vahvasti vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan uudisrakentamiseen, mihin uskoo yli 95 prosenttia vastaajista.
Valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentamisen kasvuun uskoo 57 prosenttia vastaajista. Heistä lähes 80 prosenttia ennakoi oman organisaationsa investoivan lisää vuokra-asuntoihin tulevan vuoden aikana.
Vuokra-asuntosijoittamisen suosion ennakoidaan kasvavan kaikissa sijoittajaryhmissä. Yli 80 prosenttia vastaajista arvioi niin instituutiosijoittajien, asuntorahastojen kuin asuntosijoitusyhtiöidenkin asunto-omistusten kasvavan lähitulevaisuudessa.
Tähän saakka pitkälti kotimaisissa käsissä olleiden asuntosijoitusmarkkinoiden kansainvälistymiseen uskotaan nyt vahvemmin kuin vuosi sitten: tasan puolet barometrin vastaajista ennakoi kansainvälisten sijoittajien vuokra-asunto-omistusten kasvavan tulevan vuoden kuluessa, kun keväällä 2015 näin arvioi alle kolmannes vastaajista.
Uusi kymmenen vuoden tukimalli jakaa mielipiteitä.
Neljännes barometrin vastaajista ilmoittaa ehkä rakennuttavansa asuntoja sen avulla ja neljännes melko varmasti tai varmasti.
Puolet taas pitää varmana tai todennäköisenä, että ei tule toteuttamaan vuokra-asuntohankkeita nyt valmisteilla olevalla kymmenvuotisella korkotukimallilla.
– Lausunnot esityksestä lyhytaikaiseksi korkotueksi on juuri annettu, ja muutamien yksityiskohtien osalta toivomme vielä muutoksia, jotta malli toimisi. Sen kiinnostavuuteen vaikuttaa oleellisesti myös samaan aikaan lausunnolla ollut esitys yleishyödyllisyyslainsäädännön kiristyksistä, jotka heikentävät asunto-omistajien luottamusta valtioon sopijakumppanina, sanoo johtaja Aija Tasa RAKLIsta.