Vihreät kiinteistöpalvelut parantavat energiatehokkuutta

Vihreillä kiinteistöpalveluilla voidaan parantaa kiinteistöjen ympäristösuorituskykyä ja energiatehokkuutta sekä tuottaa arvoa asiakkaalle. Ne myös vähentävät ympäristölle sekä ihmisten terveydelle haitallisia vaikutuksia.

Ovenian ympäristöasiantuntijana toimivan Eeva Määttäsen Aalto-yliopistolle tekemä tuore kiinteistöliiketoiminta-alan väitöstutkimus käsittelee tapaustutkimusten avulla sekä laajoja vihreän kiinteistö- ja toimitilajohtamisen konsepteja että energiajohtamispalvelua.

– Vihreät kiinteistöpalvelut ovat operatiivisia kiinteistöpalveluja, jotka on suunnattu kiinteistön omistajille ja käyttäjille. Ne pyrkivät minimoimaan kiinteistön energiankulutusta sekä haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Lisäksi ekologisella toiminnalla voidaan lisätä asiakasarvoa esimerkiksi parantamalla vuokralaistyytyväisyyttä, kertoo Eeva Määttänen.

Energiatehokkuutta parantamalla selkeää säästöä
Sähkönsäästö tapaustutkimusten kiinteistöissä oli keskimäärin 5 % ja lämpöenergiansäästö noin 12 % vuodessa.Kiinteistön energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi hyödyntämällä etävalvomopalvelua, jonka avulla on mahdollista optimoida kiinteistön järjestelmien toiminta.
Määttänen kertoo, että ympäristötietoisuus on kasvussa, ja vihreät kiinteistöpalvelut kiinnostavat kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä entistä enemmän.
– Rakennetun ympäristön osuus kokonaisenergiankulutuksesta ja siitä aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä on noin 40 % kehittyneissä maissa. Suurin osa näistä ympäristövaikutuksista toteutuu rakennusten käyttövaiheen aikana, ja siksi koin tutkimuskohteen tärkeäksi, kertoo Eeva Määttänen.

Eeva Määttäsen väitöstutkimus Green Property Services – Driving Environmental Performance and Customer Value in Commercial Buildings: