Vihreämpää julkista rakentamista

Vihreä julkinen rakentaminen – hankintaoppaan ja -kriteerien avulla pyritään siihen, että julkisin varoin toteutetut rakennukset olisivat tiennäyttäjiä vähähiilisessä rakentamisessa.
Julkisiin rakennushankkeisiin käytetään vuosittain noin 7 miljardia euroa.
Opas sisältää vapaaehtoiset suositukset, joiden avulla rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää enemmän kuin säädökset edellyttävät. Ne on laadittu ympäristöministeriössä yhteistyössä kuntien, rakennusliikkeiden, konsulttien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Opas sisältää nimenomaan tarkat kriteerit, joissa asetetaan vähimmäisvaatimuksia energia- ja materiaalitehokkuudelle suunnitteluvaiheessa, materiaalihankinnoissa ja rakennusurakoissa.
Tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki otetaan huomioon rakentamisen säädöksissä 2020-luvun puoliväliin mennessä. 
Oppaan taustalla on vuonna 2014 uusittu hankintadirektiivi, missä on kiinnitetty erityistä huomiota julkisten hankintojen ympäristövaikutuksiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.
Euroopan komissio laati 2016 suositukset vihreiden julkisten toimitilahankkeiden kriteereiksi, joiden pohjalta kehitettiin oppaan suositukset suomalaisia julkisia rakennushankkeita varten.
Opas ilmestyy alkusyksystä 2017.