”Vihreää” rahoitusta asuinrakentamiselle

Kolmelle rakenteilla olevalle Lahden Talojen vuokrakerrostalolle on myönnetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta. Kyseessä on historiallinen päänavaus, sillä talot ovat ensimmäiset vihreän rahoituksen piiriin hyväksytyt asuinrakennuskohteet Suomessa.
– Konkreettinen hyöty vihreästä rahoituksesta tulee mm. alempana lainamarginaalina, sanoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.
Kaikista kerrostaloista tulee lähes nollaenergiataloja. Talojen energialuokka B on toiseksi paras, mikä on vielä toistaiseksi Suomessa harvinainen. Rahoituspäätökseen vaikuttivat myös muut energiatehokkuutta parantavat seikat, esimerkiksi se, ettei taloyhtiöissä ole huoneistokohtaisia saunoja, vaan laadukkaat yhteiskäyttöiset saunaosastot.
Lahden Talot on suosinut matalaenergia- ja passiivirakentamista jo vuodesta 2011 alkaen. Sen rakentamilla rakennuksilla pystytään hyvin vastaamaan rakennusmääräyksiä kiristävään EU-direktiiviin. Sen mukaan ensi vuoden alusta lähtien kaikki julkiset rakennukset pitää suunnitella lähes nollaenergiarakennuksiksi ja vuodesta 2021 lähtien myös kaikki asuinrakennukset.
Lahden Talojen kiinteistöjohtaja Eero Lukkarinen korostaa suunnittelun ohjauksen merkitystä. Energiatehokkuuden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat esimerkiksi rakennuksen sijoittuminen tontille, passiivinen aurinkoenergian leikkaaminen, vaipan tiiviys, ilmanvaihtolaitteiden hyötysuhteet, talotekniikan laitteiden energiankulutus ja uusiutuvan energian käyttö sekä rakennusfysikaalinen simulointi.
Vihreä rahoitus on keväällä 2016 lanseerattu tavallista lainaa edullisempi rahoitusmuoto, joka on suunnattu ympäristöystävällisille hankkeille. Rahoitettavan kohteen vuotuisen energiankulutuksen on oltava alle 100 kilowattituntia asuinneliötä kohti.