Viherkatot voivat hyödyttää koko kaupunkiyhteisöä

Viherkatot voivat varsinkin tiheästi rakennetuilla alueilla olla koko yhteisölle kannattava investointi, todetaan Ilmatieteen laitoksen  julkaisussa.  Yksityiselle rakentajalle viherkaton perustamiskustannukset saattavat ilman tukitoimenpiteitä olla liian suuret, minkä vuoksi pitäisi harkita esimerkiksi verohelpotuksia.

Tutkimuksessa selvitettiin vuonna 2012 kaupallisesti tarjolla olleiden kevytrakenteisten viherkattojen hyötyjä suhteessa niiden kustannuksiin Helsingin kaupunkiolosuhteissa.

Viherkatoiksi kutsutaan yleisesti sellaisia kattoja, joiden päällä on kasvillisuutta ja kasvillisuuden edellyttämät tekniset alusrakenteet kuten juurisuojaus.

Laskelmien mukaan viherkattojen hyödyt ovat kustannuksia suuremmat, jos kattoja rakennetaan merkittävä määrä ja hyötylaskelmissa otetaan huomioon koko yhteisön saamat hyödyt. Näitä ovat kattopinnan pidentynyt käyttöikä, rakennusten energiansäästö paremman eristävyyden ja viilentävän vaikutuksen ansiosta, hulevesien imeytyminen ja hulevesipiikkien hallinta, ilmanlaadun parantuminen ja äänieristävyys lentomelualueilla. Merkittäviä ovat myös esteettiset hyödyt ja viherympäristön luomat terveyshyödyt sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuuden edistyminen.

Etujen arvioidaan myös kasvavan tulevaisuudessa keskilämpötilan noustessa ja sadepiikkien voimistuessa.

Hankintakustannukset hiertävät

Ilmatieteen laitoksen tutkimuksessa havaittiin, että rakennuttajan tai kiinteistön omistajan saamat yksityiset hyödyt eivät kuitenkaan ole tarpeeksi suuret, jotta ne kattaisivat viherkaton hankinnan. Suomessa valmisratkaisujen hinnat ovat ainakin toistaiseksi monia muita maita korkeammat. Siksi viherkattojen rakennuttaminen voi jäädä vähäisemmäksi kuin yhteiskunnallinen etu edellyttäisi.

  – Olisikin järkevää kehittää kannustimia, esimerkiksi verohelpotuksia, joiden avulla investointi voisi olla kannattava myös yksityiselle päätöksentekijälle, toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkija Väinö Nurmi.

Myös edullisempia perustamistapoja suosimalla voitaisiin päästä hintoihin, jotka tekisivät investoinnista kannattavan. Monissa maissa perustamiseen käytetään yleisesti muun muassa siemenkylvöä sen edullisuuden vuoksi.