Viestintäsuositus ei ole vielä arkikäytössä

”En tunne suosituksen sisältöä, ei ole aikaansaanut muutoksia, viestinnälle ei ole taloyhtiöllä omaa budjettia, ei ole kriisiviestintäsuunnitelmaa, eikä ole sovittu isännöitsijän viestintävastuusta isännöintisopimuksessa.”
Tämänsuuntaisia näkemyksiä näyttää esiintyvän varsin paljon taloyhtiökentässä, kun sitä Kiinteistöliitto Pirkanmaa ja Effet Oy selvittivät.
Selvityksen mukaan puolet isännöitsijöistä ja seitsemän hallituksen puheenjohtajaa kymmenestä ei edes tunne vielä suosituksen sisältöä. Vain noin 5 prosenttia isännöitsijöistä ja saman verran taloyhtiöiden puheenjohtajista arvioi suosituksen vaikuttaneen esimerkiksi yhtiöiden viestintään.
Asukkaat toivovat avointa, säännöllistä ja ennakoivaa tiedottamista, sillä sen arvioidaan lisäävän läpinäkyvyyttä ja luottamusta toimijoiden välillä. Viestintään kohdistetut resurssit eivät selvityksen mukaan kuitenkaan vastaa tätä toivetta.
97 % isännöitsijöistä ja 93 % puheenjohtajista sanoi, että viestintään ei ole varattu minkäänlaisia määrärahoja taloyhtiön talousarviossa.
Viestintävastuiden jakautuminen hallituksen ja isännöitsijän välillä näyttäisi olevan jossain määrin vakiintunut.
67 % selvitykseen vastanneista isännöitsijöistä piti viestintävastuiden jakautumista isännöimissään taloyhtiössä selkeinä. Puheenjohtajista samaa mieltä oli 59 %.
Isännöintisopimuksissa viestintävastuita koskeva lauseke on yleensä hyvin ylimalkainen. 72 % isännöitsijöistä ja 76 % puheenjohtajista myöntääkin, ettei viestintävastuiden sisältöjä ole sopimuksissa tai muutoin selkeästi määritelty.

Verkkokeskustelu kävi vilkkaana
Viestintäsuosituksen valmistelua edelsi oikeusministeriön ja kiinteistöalan järjestöjen järjestämä avoin verkkokysely, jossa sai kommentoida suositusluonnosta.
Sitä aikaisemmin viestintään liittyvät asiat olivat esillä myös siinä verkkokeskustelussa, jolla haettiin mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista.
Tältä pohjalta koottiin työryhmä valmistelemaan viestintäsuositusta, joka julkaistiin viime syksynä.
Suosituksella haluttiin lisätä luottamusta isännöinnin, hallituksen ja osakkaiden kesken sekä parannetaan asumisviihtyisyyttä ja osakehuoneistojen käyttöä muutenkin.

Lue Kiinteistöpostissa aikaisemmin julkaistut artikkelit viestintäsuosituksesta:
Viestintäsuositus kokosi toimivat käytännötTÄSTÄ:
Verkkokeskustelu viestintäsuosituksesta aktiivistaTÄSTÄ: