Viesti oikein – varsinkin putkiremontissa

Asukasviestintä on putkiremonttien heikoimmin onnistunut osa-alue. Näin on todettu ja sama asia ilmenee LVI-Teknisen Urakoitsijat LVI-TU ry:n mukaan myös viime vuonna Helsingin yliopistossa Hanna-Maija Närväsen tekemästä maisterintutkielmasta. Siinä putkiremontteja tarkasteltiin asukkaiden kokemusten näkökulmasta.
Asiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä korostaa, että korjausrakentamisen eri osapuolten tulisi huomioida asukasviestintä alusta lähtien.
Asukasviestintä voi muodostua ongelmaksi, jos siitä ei selvästi sovita urakkaneuvotteluissa. Tällöin viestintään liittyvät vastuut ja toimenpiteet jäävät epäselviksi, eikä kukaan tiedä, mitä pitäisi tehdä tai tekeekö joku muu jotakin. Jos asiasta ei ole sovittu, vastuu jää taloyhtiölle, jonka edustajat eivät aina tiedosta asiaa.
– Pahimmillaan asukasviestinnän epäonnistuminen aiheuttaa turhaan epätietoisuutta ja pelkoa. Töitä tehdään asukkaan kodissa, johon kajoaminen on aina herkkä alue. Lisäksi epätietoisuus esimerkiksi hankkeen taloudesta ja budjetin kestävyydestä aiheuttavat aitoa turvattomuuden tunnetta. Jotta korjausrakentaminen olisi laadukasta palvelutoimintaa, asukasviestintään on panostettava.
Onnistunut viestintä on asukaslähtöistä: se kattaa asukkaan tietotarpeet niin laadullisesti, sisällöllisesti kuin aikataulullisesti.
– Asukaslähtöisyyteen liittyy esimerkiksi urakoitsijan edustajien tavoitettavuus, jos ja kun asukkaille tulee mieleen kysymyksiä tai he havaitsevat ongelmia. Myös tiedottamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sen on perustuttava asukkaiden tietotasoon ja oltava oikea-aikaista, Mäkinen sanoo.

Asiasta muistutettiin Korjausrakentaminen -2015 tapahtumassa 4.2.3015