Viemärisaneerausten loppuraportti loppusuoralla

Viemäreiden sisäpuoliset saneerausmenetelmät –projekti on loppusuoralla. Loppuraportti on tarkoitus julkaista 4. heinäkuuta.

Viemäriverkostojen sisäpuolista saneerausta tehdään Suomessa useilla erilaisilla menetelmillä. Raportissa kuvataan saneerauksen eri vaiheet hankesuunnittelusta lähtien. Tavoitteena on luoda yhtenäisiä käytäntöjä erityisesti laadunvarmistustoimenpiteisiin, joiden avulla sisäpuolisten saneerausten laatutaso voidaan varmistaa.

Sukka- ja muotoputkisujutusmenetelmät ja niille asetetut vaatimukset perustuvat SFS-EN-standardeihin. Sen sijaan viemäreiden sisäpuoliselle saneerauspinnoitukselle ei ole olemassa standardeja, joten laatukriteerien asettamiseksi tulee käynnistää erillinen kehittämisprojekti.

Menetelmän laadun varmistaminen riippuu käytettävästä menetelmästä. Lopputuloksen laadun varmistaminen edellyttää yksikäsitteisesti määritettyjä kriteerejä, joiden täyttyminen laadunvalvonnassa varmistetaan. Raportissa on kuvattu eri menetelmille soveltuvat menettelyt.

Laadunvarmistusta tulee tehdä sekä saneerausta tekevän yrityksen omana laadunvalvontana että työmaakohtaisena valvontana tilaajan toimesta. Koska yleistä ohjeistusta laadunvarmistukseen ei ole, laadunvarmistus tulee huomioida jo projektin alkuvaiheessa mm. suunnittelussa ja tarjouspyynnössä.

Raportti on suunnattu kiinteistöjen ja vesihuollon toimijoille. Raportista löytyy hyödyllistä tietoa sekä tilaajapuolelle eli projektipäälliköille, suunnittelijoille ja valvojille että sisäpuolista saneerausta tekeville yrityksille.

Projektin rahoittivat ympäristöministeriö, Kiinteistöliitto ry, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Finanssialan Keskusliitto, Suomen kaivamattomien tekniikoiden yhdistys FiSTT ry, MoMent ry, Suomen Putkistosaneerausyhdistys ry ja Trelleborg.

Raportti löytyy ja on saatavissa ilmaiseksi Satakunnan ammattikorkeakoulun sivustolta pikakirjakauppa.

Lisäksi se löytyy SFS-käsikirjana yhdessä keskeisimpien standardien kanssa. Standardikäsikirjaan on koottu suomennetut saneerausmenetelmästandardit sekä projektin loppuraportti ja maksullisen tietopaketin löytää Suomen Standardisoimisliitto SFS:n sivustolta www.sfs.fi.