Viemärisaneeraajat sertifioidaan

Modernit Viemärisaneerausmenetelmät (MoMent) ry käynnistää viemärisaneeraajien henkilösertifiointikoulutuksen työturvallisuuden parantamiseksi. Sertifioinnin avulla putkiremonttien tekijöitä löytävät ammattitaitoisia työntekijöitä, joiden osaaminen täyttää voimassaolevat määräykset ja standardit.

Sertifiointi on tietynlainen ammattitaidon laatujärjestelmä. Lisäkoulutus auttaa myös välttämään turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin nostaa nykyisten asentajien osaaminen työturvallisuuden kannalta sellaiselle tasolle, että he säästyvät altistumisilta.

Moment pyrkii siihen, että vuoden 2015 alkuun mennessä saataisiin voimaan vaatimus, että viemärisaneeraustöihin pääsee vain henkilö, jolla on voimassaoleva sertifikaatti.

Sertifikaatin hankkimisen ehdoksi on kaavailtu muun muassa 18 vuoden alaikärajaa ja 18 kuukauden työkokemusta ennen varsinaisen näyttötyön suorittamista. Toteutusmallin on tarkoitus olla samantapainen kuin märkätila-asentajien sertifiointikoulutus.

Ensimmäinen koulutus pidettiin joulukuussa 2013,  seuraavat olivat helmikuussa ja kaksi on vielä tulossa loppukeväästä. Koulutus on tarkoitettu alalla toimiville viemäreiden sisäpuolisia saneerauksia tekeville asentajille ja työnjohtajille, seuraavaksi myös suunnittelijoille ja valvojille.

Työturvallisuus paranee

Tällä hetkellä noin 30 prosenttia putkiremonteista tehdään uudenlaisilla pinnoitus- ja sukkasujutusmenetelmillä. Putkisaneerausten määrän kasvaessa lähivuosina voimakkaasti myös pinnoitus- ja sukitusmenetelmien käyttö tulee lisääntymään. Uudet työmenetelmät edellyttävät kuitenkin asentajilta uutta osaamista muun muassa työssä käytettävien aineiden ja uusien tuotteiden suhteen.

– Sertifiointikoulutuksessa paneudumme parantamaan työntekijöiden työturvallisuutta muun muassa kouluttamalla miten altistavia aineita käsitellään, sanoo Moment ry:n varapuheenjohtaja Jan-Erik Luther.

Tavoite on kehittää yhteistyössä koulutuskonseptin materiaalit sellaisiksi, että muutkin kouluttajat pystyvät myöhemmin tarjoamaan vastaavaa koulutusta.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki jo alalla työskentelevät ja myös alalle pyrkivät, jotka ovat EU-alueelta. Alan yritykset ottavat jatkuvasti lisää työntekijöitä, joten valmiiksi koulutetut työntekijät työllistyvät melko nopeasti.

MoMent kehittää koulutuskonseptia alan asiantuntijana. Työtehoseura TTS vastaa koulutuksen järjestämisestä ja vastaanottaa työnäytteet. VTT ylläpitää henkilörekisteriä.

****************

MoMent ry – Modernit viemärisaneerausmenetelmät ry on viemärisaneerausalalla toimivien yritysten edunvalvoja. Tavoitteena on luoda normit alan sisällä toimijoille ja viedä alaa kansallisen standardisoinnin suuntaan. MoMent ry on perustettu vuonna 2009. Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki alan merkittävimmät yritykset. Yhdistyksen toiminta keskittyy uusien menetelmien laadun varmistamiseen ja menetelmien tunnettuuden lisäämiseen rakennusalalla, taloyhtiöissä ja viranomaisten keskuudessa.