Viemäripinnoittajille ohjeita suojautumisesta

Esimerkiksi viemäriputkien pinnoitustyötä tai julkisivutöitä tekeville työntekijöille ja yrityksille on laadittu ohjeita, miten huolehtia turvallisuudestaan ja terveellisyydestään epoksiyhdisteiden kanssa työskenneltäessä.
Työterveyslaitos on tuottanut rakennusalalle tietopaketin ”Epoksikansio –kemikaaliturvallisuus rakennuspinnoitustyössä”, jota esitellään huhti-toukokuussa useille paikkakunnille suuntautuvalla koulutuskiertueella.
Epoksiyhdisteet ovat yleisiä työperäistä allergista kosketusihottumaa aiheuttavia kemikaaleja. Epoksikansio syntyi Työterveyslaitoksen Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla -hankkeen tuloksena. Hankkeessa selvitettiin epoksiyhdisteiden aiheuttamia ammattitauteja ja niiden ehkäisyä rakennusalalla. Siinä muun muassa analysoitiin potilasaineistoa, testattiin käsine- ja suojavaatemateriaaleja sekä mitattiin pinnoitustyöpaikoilla ihon altistumista epoksiyhdisteille ja havainnoitiin työtapoja.
Epoksipinnoitteiden käyttö on yleistä esimerkiksi lattia- ja julkisivutöissä sekä uusilla pinnoitustekniikoilla tehdyissä viemärien saneeraustöissä. Epoksiallergiaan liittyvät iho-oireet ovat usein niin hankalia, että allergisoituneen työntekijän on lopetettava kokonaan epoksituotteiden käsittely ja vaihdettava alaa.

Huolelliset työtavat ja suojautuminen
– Huomasimme hankkeessa, että yrityksissä ja työterveyshuolloissa tarvitaan paljon tietoa epoksiyhdisteiden ja myös muiden pinnoitekemikaalien ihovaikutuksista sekä ohjeita turvalliseen työskentelyyn ja suojautumiseen, kertoo vanhempi asiantuntija Beatrice Bäck Työterveyslaitoksesta.
Työpaikoilla oli käytössä yleisesti nahka/kangaskäsineet, jotka eivät suojaa ihoa riittävästi. Pintamittauksissa epoksiyhdisteitä löytyi myös työympäristöstä, kuten työvälineistä, suojavälineistä ja työskentelyalueen pinnoilta, joiden koskettamista työntekijät eivät osaa varoa.
Työpaikoilla tulisi käyttää kemikaalinsuojakäsineitä, joissa on riittävän pitkä varsi. Niiden päällä voidaan käyttää lisäksi useita kerroksia kertakäyttökäsineitä, joita riisutaan kerroksittain lyhyin väliajoin. Näin vältetään myös ympäristön likaantuminen.
– Pinnoitusyritysten työterveyshuoltojen tulee ehkäisevässä toiminnassaan ja neuvonnassaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ihoriskeihin, muistuttaa ylilääkäri Kristiina Aalto-Korte Työterveyslaitoksesta.
Kansio sisältää tiivistettyä tietoa ja ohjeita mm. allergiaa aiheuttavista kemikaaleista, riskinarvioinnista, vaarojen torjunnasta, suojautumisesta, uuden työntekijän perehdytyksestä ja työterveyshuollon toiminnasta. Internettiin tuleva aineisto esitellään kaikille avoimella koulutuskiertueella Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa huhti- ja toukokuun 2015 aikana.
Hankkeen päärahoittajat ovat Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto.

Epoksikansion sijainti 27.4.2015: www.ttl.fi/epoksikansio
Aineisto on tilattavissa paperisena osoitteesta www.ttl.fi/verkkokauppa

Työterveyslaitoksen verkkosivuilla: Henkilönsuojaimet
Henkilönsuojaimet saneerattaessa viemäreitä epokseilla ja uretaaneilla: Malliratkaisu 

Lue  Kiinteistöpostin aikaisemmin julkaisema artikkeli viemäripinnoittajien työturvallisuudesta.