Kun vesiputki korjaa itse vuotokohdan…

Vanhoja kaupunkeja, joissa on vanhaa infraa kuten teitä, rakennuksia ja energiaverkkoja joudutaan korjaamaan jatkuvasti. Tulevaisuuden kaupungissa teknologia ja palvelu yhdistyvät yhä enemmän. Olemassa olevaa infraa korjataan tarpeen mukaisesti, ja se myös osaa korjata itse itsensä.
Esimerkiksi rakennus- ja kiinteistöalalle syntyy uusia liiketoimintamalleja ja toimijoita, kun siirrytään infrastruktuurista palveluihin. Enää ei myydä neliöitä, vaan myydään tarpeen mukaisia, yksilöllisiä tiloja ja olosuhteita, joihin on integroitu älykäs ja vuorovaikutteinen teknologia.
Edistynyt, printattu teknologia voidaan lisätä vanhoihinkin rakennuksiin. Vuorovaikutteinen teknologia tuottaa jatkuvaa ajantasaista tietoa rakennuksen tilasta.
Tätä tietoa hyödyntävät automaattisesti rakennuksen omat materiaalit, jotka korjaavat itse itsensä vikatilanteessa. Kun vesiputki havaitsee mahdollisen vuodon, se korjaa automaattisesti itse vuotokohdan.
Tässä hieman tulevaisuuden kuvaa siitä, miten uudet liiketoimintamallit kehittyvät ja minkälaisia mahdollisuuksia vuorovaikutteinen älyteknologia kaupungeille antaa.
Nykyisin on useita erilaisia käyttöliittymiä, joita rakennuksen asukkaiden tai huoltohenkilökunnan on opittava käyttämään, esimerkiksi eri tilojen ilmanvaihdon tai lämpötilan säätäminen sopivalle tasolle.
Rakennuksen älykkyyden lisääntyminen sujuvoittaa arkea, kun itseoppivat ja ennustavat ratkaisut säätyvät automaattisesti ja huomaamatta.
Esimerkiksi VTT:n Human Thermal Model 
-menetelmä tunnistaa tilassa tarvittavan olosuhteen, miten ihmiset liikkuvat, yksilölliset sekä henkilökohtaiset valaistus- ja lämpöolosuhdetarpeet.
Menetelmään on yhdistetty rakennuksen energialaskentaohjelma, jolloin voidaan myös ennakoida ja kuormittaa energiajärjestelmää tasaisemmin. Lopputuloksena saadaan energiansäästöä ja tyytyväisiä käyttäjiä.

Älykaupunkien kehitys ja tulevaisuus
Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi kansainvälistä työryhmää, joka julkaisi tulevaisuuden älykkäiden kaupunkien tiekartan.
Kaupungistuminen on globaali ja kasvava trendi, ja Ihmisiä on yhä enemmän samalla alueella asumassa ja liikkumassa. Energian järkevä ja ympäristöystävällinen käyttö nousee tärkeäksi avaintekijäksi tulevaisuuden kaupungissa. Kestäviin ja älykkäisiin muutoksiin varautuminen mahdollistaa paremman resurssitehokkuuden, kustannussäästöt ja pienemmät päästöt. Rakennuksen energianhallinnassa ennakoitavat, yksilölliset ja itseoppivat järjestelmät kuluttavat vähemmän energiaa.
Hanke alkoi 2014 ja päättyi 2016.

Linkki julkaisuun:
Selvityksen julkaisi kansainvälinen rakennusalan tutkimusjärjestö CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction).