Vesihuoltoverkostojen saneeraamiseen priorisointimenetelmä

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena oli kehittää saneerausinvestointien suunnittelun avuksi työkalu, joka auttaisi tunnistamaan verkoston kriittisiä alueita, joissa on suurin tarve saneerausinvestoinneille.
Hankkeessa laadittiin malli vesi- ja jätevesiviemäriverkostojen putkirikkojen todennäköisyyksien ja näiden aiheuttamien kokonaistaloudellisten (rahalliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset) vaikutusten arviointiin.
Mallin tulosten perusteella voidaan tunnistaa putket ja verkostoalueet, joissa putkirikkojen kokonaistaloudellinen riski on suurin. Tulokset voidaan haluttaessa myös esittää karttamuodossa tai siirtää suoraan sähköiseen verkkotietojärjestelmään. Mallin tulosten perusteella voidaan priorisoida verkostoon tehtäviä saneerausinvestointeja.
Mallia on testattu hankkeessa mukana olleissa vesilaitoksissa. Tulokset on raportoitu hankkeen loppuraportoinnissa.
Hankkeen toteutti Gaia Consulting Oy.