Vedessä outo maku tai väri – mitä tehdä?

Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Säännöllisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää, milloin muutos on tapahtunut ja mikä muutoksen on voinut aiheuttaa.
Näin ohjeistaa omakotitaloasukkaita tutkija Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskuksesta.
Mitä tehdä, jos epäilee kaivon veden likaantuneen? Tämä kysymys saattaa nousta mieleen runsaiden syyssateiden aikana, kun pintavettä ja lika-aineita on voinut päästä kaivoon ja siksi veden laatu heikentynyt.
Jos epäilys veden laadusta on herännyt, kaivon vesi kannattaa tutkituttaa laboratoriossa. Se, että pintavettä on päässyt kaivoon, voi kertoa myös siitä, että kaivon rakenteissa tai saumauksissa on puutteita, jotka on korjattava ja kaivo pestävä.
Pintavesien pääsyn kaivoon voi estää pengertämällä riittävästi kaivon yläosaa, tiivistämällä yläosan rakenteet huolella ja ohjaamalla valumavedet kaivosta poispäin.

Tiivis kansi takaa turvallisuuden
Kaivon kannen on oltava kestävä ja tiivis. Varsinkin heikkokuntoinen, talvella raskaan lumipeitteen alle jäävä kaivon kansi lisää riskiä pudota kaivoon.
Lisäksi heikkokuntoinen, vuotava kansi saattaa päästää kaivoon likaavia sade- ja sulamisvesiä.
Pihapiirissä sijaitsevat kaivot halutaan usein varustaa puukannella. Puinen kansi on kuitenkin yleensä heikkotekoisempi, lyhytikäisempi, eikä välttämättä yhtä tiivis kuin betoninen tai metallinen kansi. Puukantta tulisikin käyttää juomavesikaivon kantena harkiten, koska sen kunto vaatii jatkuvaa tarkkailua.

Pieneläimet eivät kaivoon kuulu
Jyrsijät ja muut pieneläimet hakeutuvat syksyllä lämpimiin paikkoihin, myös kaivoihin.
Eläinten pääsy tuuletusputken kautta kaivoon estetään asentamalla kestävä ja tarpeeksi tiheä, metallinen verkko tuuletusputken yläpäähän.
Arteesisen kaivon (vesi nousee maanpinnalle omalla paineellaan putkea pitkin ilman pumppaamista) ylivuotoputkeenkin kannattaa verkko asentaa, sillä putki voi toimia eläinten kulkureittinä kaivoon.
Kaivon rakenteiden ja saumausten on oltava niin tiiviit, ettei kaivoon ole edes muurahaisen mentävää aukkoa.
Jos kuitenkin käy niin, että kaivosta löytyy esimerkiksi kuollut hiiri, on kaivon rakenteet ja saumaukset kunnostettava sekä kaivo pestävä ja desinfioitava.
Desinfioinnin voi suorittaa itse tai tilata ammattilaiselta. Kallioporakaivon pesu ja desinfiointi kannattaa teettää aina siihen perehtyneellä urakoitsijalla, jolla on putkiston poistamiseen ja painehuuhteluun tarvittava kalusto.