Vastaako vuokranantaja vuokralaisen laittomasta nettikäytöstä?

Vuokranantaja saa korvausvaatimuksen vuokrahuoneistonsa internet-liittymästä tekijänoikeuksien vastaisesti jaetusta materiaalista.
Kyse on yleensä ulkomainen tekijänoikeuksien haltija, jonka toimeksiannosta suomalainen asiamies lähettää kirjeitä ja joissa vaaditaan maksamaan korvausta elokuvien ja televisiosarjojen laittomasta levittämisestä.
Niissä vaaditaan jopa tuhansien eurojen hyvitysmaksuja, jotta asiaa ei vietäisi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Yhteydenotoissa todetaan, että kirjeen saaneen internet-liittymästä on laittomasti jaettu tekijänoikeudella suojattuja teoksia.
Vertaisverkosta tällaisen materiaalin lataaminen on sallittua, mutta jakaminen on laitonta.

Älä hätäänny – ryhdy selvittämään
Näin voi käydä, mutta Suomen Vuokranantajien ohje on, että asiaa kannattaa ryhtyä selvittämään.
– Myös vuokranantaja voi saada tällaisen korvausvaatimuksen, mikäli vuokranantajan nimissä olevasta vuokra-asunnon internet-liittymästä on laittomasti levitetty tekijänoikeudella suojattuja teoksia. Meille tulee säännöllisesti yhteydenottoja, joissa hätääntynyt vuokranantaja soittaa tällaisella asialla, Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Aleksi Sarasmaa kuvaa.
– Vaatimuskirjeeseen kannattaa vastata ja perustella, ettei kyseisen liittymän omistaja itse käytä liittymää, vaan se on käytössä vuokra-asunnossa. Oikeuskäytännön perusteella voidaan todeta korvausvelvollisuuden edellyttävän, että vastaaja on henkilökohtaisesti jakanut teoksia laittomasti. Vuokranantaja voikin vuokrasopimuksella näyttää, ettei vuokrahuoneiston liittymä ole ollut hänen käytössään teosten levittämisen ajankohtana, Sarasmaa kertoo.
Kirjeeseen vastatessa on hyvä painottaa, ettei vuokranantaja ole ainakaan itse syyllistynyt tekijänoikeuksien loukkaamiseen.
Lisäksi vuokranantajan kannattaa olla yhteydessä vuokralaiseen, informoida tätä vaatimuskirjeestä ja tiedustella, onko tämä tietoinen liittymästä tapahtuneesta jakamisesta.
Vuokranantajan on myös tärkeä muistaa, ettei hänellä ole oikeutta luovuttaa vuokralaisen henkilötietoja, vaikka korvausvaatimuksen esittäjä niitä vaatisi.
Henkilötietolain mukaan henkilötietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty, vuokralaisen tapauksessa vuokrasopimuksen tekemiseen. Entisen tai nykyisen vuokralaisen tietojen luovuttaminen niitä vaativalle rikkoisi näin ollen henkilötietolakia.

Oikeuskäytäntö muodostumassa
Viime vuonna markkinaoikeus antoi päätöksen, jossa liittymänhaltijan todettiin levittäneen tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Hänet velvoitettiin suorittamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä jaetusta teoksista sekä korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.
Vastakkaiseen ratkaisuun markkinaoikeus päätyi tämän vuoden helmikuussa, kun se hylkäsi hyvitysmaksukanteen katsottuaan, ettei ollut esitetty riittävää selvitystä siitä, että liittymänhaltija olisi itse henkilökohtaisesti syyllistynyt jakamiseen.
Markkinaoikeus tiukensi tuoreessa laittomaan jakamiseen liittyvässä ratkaisussaan kriteereitä, joiden tulee täyttyä, että operaattori voidaan velvoittaa luovuttamaan asiakkaidensa tietoja.
– Tiukentuneista kriteereistä huolimatta vaatimuskirjeitä saattaa tulla liittymänomistajille myös jatkossa. Kirjeen saajan on hyvä tietää, ettei korvausvaatimus automaattisesti johda maksuvelvollisuuteen, Sarasmaa sanoo.

Markkinaoikeuden ratkaisuun pääset tästä: