Varman vuokrataloissa hiilijalanjälkeä pienentämään

Aurinkopaneeleja, lämmityksen säätämistä ja vihreää sähköä – siinä Varman vuokra-asuintaloissa käyttöön otettavat toimenpiteet, joilla on tarkoitus pienentää hiilijalanjälkeä 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.
Varma on sitonut kaikki vuokra-asuntokiinteistönsä kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen ja siihen liittyvään vuokra-asuntojen toimenpideohjelmaan. Molemmissa on määritelty energiansäästötavoitteet vuoteen 2025 saakka ja tulokset mitataan ja raportoidaan vuosittain.
Varman toimitilakiinteistöissä säästettiin vuosina 2011-2016 energiaa 7,9 %. Se vastaa 1 093:n noin 120-neliöisen sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.
Alkuperäinen tavoite oli vähentää 6 %. Se saavutettiin vuoden etuajassa, kesällä 2015.
Toimitilojen säästötavoite on nyt asetettu entistä korkeammalle: 10 % vähemmän energiankulutusta vuoteen 2025 mennessä. Tämän saavuttaminen tarkoittaa myös investointeja.
– Kahteen toimitilakiinteistöömme asennettiin aurinkopaneeleja kesällä 2016, ja tänä vuonna asennamme niitä 5‒6 kiinteistöön. Selvitämme lisäksi investointeja mm. taloautomaatioon, ilmanvaihtoon sekä valaistukseen liittyviin ratkaisuihin, toteaa Varman toimitilajohtaja Toni Pekonen.

Asuinkiinteistöissä järkevä lämmitys ja vihreä sähkö

Asuinkiinteistöissä Varman tavoitteena on säästää energiaa joka vuosi 620 000 kWh, mikä vastaa noin 30 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät vuoteen 2025 mennessä noin 2 000 tonnia vuodessa.
– Siirrymme kiinteistösähköissä sataprosenttisesti uusiutuvaan sähköön vuoden 2019 alkuun mennessä. Kiinteistösähkö tarkoittaa talotekniikan tarvitsemaa sähköä: ilmanvaihtokoneita, pumppuja, ulkovalaistusta ja porrashuoneiden valaistusta, kertoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Aarne Markkula.
Asuntokohtainen sähkövalinta on aina asukkaan kontolla.
Suurin energiansäästö ja samalla hiilidioksidipäästövähennys saadaan aikaan lämpöenergian järkevällä käytöllä. Tämä tarkoittaa mm. lämmityksen ohjaamista niin, että ulkolämpötilan vaihtelut otetaan entistä tarkemmin huomioon ja että ilmanvaihto on säädetty järkevästi.

Kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki pieneni
Varma selvitti sijoitustensa hiilijalanjälkeä laajassa analyysissä, joka aloitettiin syksyllä 2015. Tavoitteena oli selvittää, miten Varma voisi omilla toimillaan parhaiten edistää ilmastonmuutoksen hillintää.
Vuoden 2016 päättyessä tehty päästölaskenta osoitti, että suorien kiinteistösijoitusten hiilijalanjälki pieneni vuodessa hienot 8 %.
Varman omistamien toimitilojen pinta-ala on yhteensä noin 1,3 miljoonaa m2. Vuokra-asuntoja sillä on noin 4 300, yhteensä noin 260 000 m2.
Nyt tavoitteeksi kiinteistösijoitusten hiilijalanjäljessä on asetettu 20 prosenttiin vuoden 2015 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa yli 11 600 hiilidioksiditonnin vähennystä.