Vammaisuus yleinen syrjimisperuste

Vammaisuuden vuoksi syrjiminen monissa eri elämäntilanteissa, erityisesti yksityisissä palveluissa on selvästi lisääntynyt. Viime vuonna yhdenvertaisuuusvaltuutettu Kirsi Pimiälle tehtiin 90 kantelua, jotka koskivat vammaisuuden vuoksi syrjimistä.
Vammaisuus oli uusista syrjintäperusteista toiseksi yleisin. Suurin osa kanteluista koski ihmisen alkuperää. Tällaisia kanteluja tuli viime vuonna 203.
– Vammaisiin kohdistuvaa syrjintää voidaan ehkäistä perehtymällä aktiivisesti vammaisten henkilöiden erityistarpeisiin ja järjestämällä tilat ja palvelut mieluiten jo alusta asti esteettömiksi. Palveluntarjoajien tulee ottaa vammaiset henkilöt huomioon ja järjestää yhdenvertaisuuslain vaatimia kohtuullisia mukautuksia, jotta kaikki voivat käyttää palveluja yhdenvertaisesti, Pimiä muistuttaa.

Asumisen ongelmat esiin
Kaikkiaan syrjintä on selvästi lisääntynyt. Siitä kertoo asiakastapausten kehitys – viime vuonna 496 syrjintään liittyvää asiakastapausta, mikä on 73 prosenttia enemmän kuin edellisvuonnna vähemmistövaltuutetun aikaan.
Tapausten määrän uskotaan myös nousevan, kun tietoisuus mahdollisuudesta tehdä kantelu yhdenvertaisuusvaltuutetulle lisääntyy syrjintää kokeneiden ja havainneiden piirissä.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä uusi laki on paljastanut erityisesti vammaisten asumiseen liittyvät ongelmat.
Aiemmin asumiseen liittyvää syrjintää selvitettiin vain, jos sitä epäiltiin tapahtuvan etnisen alkuperän vuoksi, Ylen uutiset kertoo.
Uutisen mukaan Kirsi Pimiä pelkää, että myös rakentamisen esteettömyysmääräysten purkaminen voi johtaa siihen, että asunnoissa pitää tehdä enemmän muutostöitä ja se taas voi tulla kalliiksi.