Vakuutusyhtiöiden pelisäännöt vuotovahingoissa kotivakuutusten osalta

Putkiremonttien tekeminen lisääntyy taloyhtiöissä kiivaaseen tahtiin. Joku taloyhtiö joutuu remontin äärelle, koska vakuutusyhtiö ei anna enää vakuutusturvaa, toisessa yhtiössä taas jatkuvat ongelmat vesi- ja viemärijärjestelmän kanssa pakottavat toimiin. Korjausvaihtoehtoja puntaroitaessa keskustellaan varmasti niin perinteisestä linjasaneerauksesta kuin nykyisistä vaihtoehtoisista korjausmenetelmistä. Mutta mitä sanovat vakuutusyhtiöt – mikä vaikutus menetelmillä on vakuutusturvaan?

Toimitimme seitsemälle vakuutusyhtiöille kysymykset heidän kannoistaan putkiremontteihin. Artikkelisarjan kolmantena, sekä viimeisenä kysymyksenä oli:

Osakkeenomistajan kannalta (ja isännöitsijän suosituksesta) voi toisinaan vuotovahinkotapauksessa mennä kaikki niin, että suositaankin osakkeenomistajan omaa kotivakuutusta kiinteistövakuutuksen sijaan. Onko silloin kotivakuutuksen korvausten kannalta merkitystä, onko putkisto/järjestelmä remontoitu vai ei?

Fennia

Kiinteistö- ja kotivakuutus: Kiinteistövakuutuksesta korvataan rakennukselle aiheutuneita vahinkoja. Putkiston ikä vaikuttaa kiinteistövakuutuksen perusteella maksettavaan korvaukseen. Putkiston ikä ei vaikuta kotivakuutuksella vakuutetun irtaimiston korvaukseen.

Folksam Vahinkovakuutus

Kiinteistö- ja kotivakuutus: Kiinteistövakuutuksesta korvataan taloyhtiön rakenteisiin ja teknisiin asioihin liittyviä vahinkoja. Kotivakuutus pitäisi ehdottomasti olla siksi, että siitä korvataan sitten asukkaan irtainta omaisuutta, tilapäisasumiskustannuksia yms. Kotivakuutus ei korvaa kiinteistölle (asunto-osakeyhtiölle) sattuneita vahinkoja

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Rakentaminen ja kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Anssi Varpe

Kiinteistö- ja kotivakuutus: Periaatteessa asukkaan kunnossapitovastuulla olevat rakenteet, kuten tietyt pintarakenteet ja kalusteet voidaan korvata joko kiinteistön vakuutuksesta tai kotivakuutuksesta. Yleisesti käytetään kiinteistövakuutusta, jos vuotovahinko on laajempi ja silloin siitä korvataan myös pintoja. Jos kastuminen rajoittuu vain pintoihin ja kalusteisiin, saatetaan vahinko päättää hakea korvattavaksi kotivakuutuksesta. Useimmiten kuitenkin näin menetellään vain, kun vahinko on luonteeltaan sellainen, että osakas on siihen vaikuttanut. Vanhan putken vuotaessa rakenteissa käytetään useimmiten kiinteistövakuutusta, mutta kotivakuutusta saatetaan käyttää vahingon osan korvaamiseen esim., jos osakas on tehnyt merkittäviä laadunparannuksia. Kotivakuutusta käytettäessä ei putkiston iällä ole merkitystä korvaukseen.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Korvaus- ja lakiasiainpäällikkö VT Antti Kolkka

Kiinteistö- ja kotivakuutus: Vahinkotilanteessa osakkaalta voidaan vaatia korvausta vain siinä tapauksessa, että hän on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon. Jos asukas on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon, määräytyy asukkaan omavastuu hänen kotivakuutuksensa vastuuvakuutuksen mukaisesti. Asukkaan irtaimen ja vastuulla olevien kiinteiden sisusteiden osalta menee asukkaan oma omavastuu, muttei kiinteistön putkien ikään perustuvaa ikävähennystä.

LähiTapiola

Tuotepäällikkö Harri Häkkinen

Kiinteistö- ja kotivakuutus: Ikäpoistot ovat käytössä myös kotivakuutuksen puolella. Ikäpoistojen suuruudessa voi kuitenkin olla eroavaisuuksia kiinteistö- ja kotivakuutusten välillä.

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Osastopäällikkö Petri Parviainen

Kiinteistö- ja kotivakuutus: Jos taloyhtiössä sovitussa kunnossapitovastuun jaossa ei ole poikkeamaa normaalista (Taloyhtiön vastuunjakotaulukko), rakenteet eivät ole osakkaan kunnossapitovastuulla, eikä valintatilannetta käytettävästä vakuutuksesta ole. Jos vahinko koskee vain pinnoitteita (esim. käyttölaitevuoto), on mahdollista käyttää myös osakkaan vakuutusta. Kotivakuutuksissa on yleensä pienemmät omavastuut, eikä Pohjantähden kotivakuutuksessa tehdä vähennyksiä vuotaneen putken iän perusteella.

Pohjola Vakuutus Oy

Ryhmäpäällikkö Jani Korhonen

Kiinteistö- ja kotivakuutus: Asunnon haltijan irtaimen omaisuuden vakuutuksessa eli kotivakuutuksessa ei ole ikävähennyksiä, jos vakuutusta käytetään rakennuksen vuotovahingoista aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen.

Kysymykset on kerätty vakuutusyhtiöiltä huhtikuun 2013 aikana. Edellisillä viikoilla toimme esiin kysymykset vakuutuskäytännöistä perinteisissä putkiremonteissa sekä ”uuden menetelmän” putkiremonteissa.