Vakuutusyhtiöiden pelisäännöt putkiremonteissa ”uusilla menetelmillä”

Putkiremonttien tekeminen lisääntyy taloyhtiöissä kiivaaseen tahtiin. Joku taloyhtiö joutuu remontin äärelle, koska vakuutusyhtiö ei anna enää vakuutusturvaa, toisessa yhtiössä taas jatkuvat ongelmat vesi- ja viemärijärjestelmän kanssa pakottavat toimiin. Korjausvaihtoehtoja puntaroitaessa keskustellaan varmasti niin perinteisestä linjasaneerauksesta kuin nykyisistä vaihtoehtoisista korjausmenetelmistä. Mutta mitä sanovat vakuutusyhtiöt – mikä vaikutus menetelmillä on vakuutusturvaan?

Toimitimme seitsemälle vakuutusyhtiöille kysymykset heidän kannoistaan putkiremontteihin. Artikkelisarjan toisena kysymyksenä oli:

Taloyhtiössä päätetään korjata vain viemäriputket, mahdollisesti myös pohjaviemärit. Menetelmäksi valitaan jokin ns. uusista menetelmistä (pinnoittaminen, ruiskuvalu, sukitus tai sujutus). Minkälaisen vakuutusturvan tällä tavoin korjattu viemäriputkisto saa kiinteistövakuutuksessa?

Fennia

Vain viemärit korjataan: Viemärin ikä vaikuttaa viemärin vuoto- ja rikkoutumisvahingoissa maksettavan korvauksen määrään. Kun viemäri kunnostetaan jollakin ns. uudella menetelmällä viemäriä kokonaan uusimatta, riippuu ikävähennysten määrä käytetystä menetelmästä ja tuotteesta. Pinnoittamalla kunnostettua viemäriä ei käytännössä kuitenkaan koskaan katsota kokonaan uusitun viemärin veroiseksi.

Folksam Vahinkovakuutus

Vain viemärit korjataan: Viemäriputkiston iällä ei ole merkitystä vakuutusturvan myöntämisen kannalta. Jos viemäriputkistot on korjattu käyttämällä VTT:n sertifioimaa menetelmää, niin vahinkotapauksessa viemärin iän katsotaan puolittuvan.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Rakentaminen ja kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Anssi Varpe

Vain viemärit korjataan: If hyväksyy erikseen menetelmät ja urakoitsijat, joiden tekemänä ko. korjaukset ovat kevennetyn ikävähennyksen piirissä. Silloin viemärin vuoto- tai tukkeutumisvahingossa vähennetään putken alkuperäisestä iästä 25 vuotta. Kun saneeraus on tehty huolellisesti ja se toimii, ei ikävähennyksellä ole edes mitään merkitystä, koska vahinkoa ei tapahdu.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Korvaus- ja lakiasiainpäällikkö VT Antti Kolkka

Vain viemärit korjataan: Vain kokonaan uudet ja vaihdetut putket käsitellään uusina putkina. Rakenteellisesti pinnoitetut ja sujutetut putket eivät vastaa kokonaan uusia putkia. Useissa artikkeleissa on käsitelty aihetta eri näkökannoilta ottaen huomioon esimerkiksi asuinrakennusten putkistot, jotka ovat hankalampia pinnoittaa kuin suorat putkilinjat, joissa menetelmät ovat ilmeisesti varsin toimivia. Yleensä pinnoitusmenetelmät koskevat vain viemäreitä, paineistettujen putkien (käyttövesi) osalta on parempi vaihtaa ne kokonaan.

Pinnoitetut putket käsitellään kiinteistövakuutuksen 1.1.2013 ehtojen kohdan 13.3.3 mukaan seuraavasti: Viemäreiden korjaaminen uusilla menetelmillä huomioidaan ikäpoistoa laskettaessa silloin, kun käytetyllä menetelmällä tehdään vanhan viemäriputken sisään uusi rengasjäykkyyden omaava putki.
Muotoputkisujutus: uusi tehdasvalmisteinen putki asennetaan vanhan viemärin sisään
Sukitus: vanhan putken sisään asennetaan tehdasvalmisteinen sukka, joka paikan päällä kovetetaan
Ruiskuvalu: vanhan putken sisään ruiskuvalamalla hartsista muodostuva putki, jonka paksuus on vähintään 3mm. Kun käytetään menetelmiä, joilla on voimassa oleva VTT:n sertifikaatti, lasketaan putken iäksi asennushetkellä 15 vuotta ja sen jälkeen vanheneminen jatkuu ikätaulukon mukaan. Kun käytetään menetelmää, jolla ei ole voimassa olevaa VTT:n sertifikaattia, lasketaan putken iäksi asennushetkellä 30 vuotta ja sen jälkeen vanheneminen jatkuu ikätaulukon mukaan. Pinnoitusmenetelmiä, joissa toiminta perustuu uuden pinnoitteen tartunnasta vanhaan putkeen, ei huomioida ikävähennyksiin.”

LähiTapiola

Tuotepäällikkö Harri Häkkinen

Vain viemärit korjataan: Kun viemäriputkien saneerauksessa käytetään menetelmiä, joilla on voimassa oleva VTT:n sertifikaatti, lasketaan putken iäksi asennushetkellä 15vuotta ja sen jälkeen vanheneminen jatkuu normaalisti vakuutusehtojen ikätaulukon mukaan. Kun viemäriputkien saneerauksessa käytetään menetelmää, jolla ei ole voimassa olevaa VTT:n sertifikaattia, lasketaan putken iäksi asennushetkellä 30vuotta ja sen jälkeen vanheneminen jatkuu normaalisti vakuutusehtojen ikätaulukon mukaan. Vaihtoehtoisilla tavoilla saneeratuille putkille saa samanlaisen vakuutusturvan kuin uusillekin putkille.

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Osastopäällikkö Petri Parviainen

Vain viemärit korjataan: Vain kokonaan uusittuja putkia käsitellään uusina. Kun pinnoitusmenetelmällä saadaan vanhan putken sisään uusi kantava (runkojäykkä) putki, putkistolle on tehty kuntotutkimus ja käytettävällä pinnoitusmenetelmällä on voimassa oleva VTT:n sertifikaatti, viemäriputkiston ikä puolitetaan vahinkokäsittelyssä.

Pohjola Vakuutus Oy

Ryhmäpäällikkö Jani Korhonen

Vain viemärit korjataan: Jos taloyhtiössä toteutetaan täydellinen viemärin uudistus, niin rakennuksella on, sen ikä ja peruskorjausten taso huomioiden, mahdollisuus saada laajan turvatason tai ilmiöpohjainen ns. suppean turvatason vakuutus. Molemmista turvavaihtoehdoista korvataan vuotovahinkoja, joista kuitenkin tehdään ikävähennys korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista ehdoissamme mainitun taulukon mukaisesti. Voimassaolevan korvauskäytäntömme mukaisesti, lähtökohtaisesti ns. uusilla korjausmenetelmillä remontoidun putkiston ikä puolitetaan. Vuonna 1960 rakennetun kerrostalon putkiston iän laskemme siis olevan 26 vuotta (vuonna 2013), kun putkisto on täysin saneerattu uusilla saneerausmenetelmillä.

Kysymykset on kerätty vakuutusyhtiöiltä huhtikuun 2013 aikana. Edellisellä viikolla toimme esiin kysymyksen vakuutuskäytännöistä perinteisessä putkiremontissa.

Seuraavalla viikolla nostamme esiin kysymyksen onko vuotovahinkotapauksissa osakkeenomistajan kannalta merkityksellistä onko putkisto/järjestelmä remontoitu vaiko ei.