Vain pätevöityneet asiantuntijat arvioimaan asuntojen terveyshaittoja

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaittoja arvioivat tulevaisuudessa vain riittävän pätevät asiantuntijat. Hallituksen eduskunnalle esittämällä lakiuudistuksella pyritään siihen, että asuntojen ja muiden tilojen terveysolosuhteiden valvonnan laatua parannetaan ja siksi arviointiin käytetään vain riittävän pätevyyden omaavia asiantuntijoita.

Ongelmiin puututaan jatkossa nopeammin, millä ehkäistään terveyshaittojen syntymistä ja pahenemista nykyistä tehokkaammin. Samalla pystytään vähentämään terveyshaitoista aiheutuvia kustannuksia. Myös terveydellisiä olosuhteita koskevien tutkimusten ja selvitysten tasoa on tarkoitus parantaa, jolloin tilojen korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet voidaan kohdentaa oikein.

Pätevyysvaatimukset tiukkenevat

Nyt annetulla esityksellä pyritään edistämään ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä tilojen terveydellisiin olosuhteisiin liittyvissä mittauksissa, näytteenotoissa, tutkimuksissa ja selvityksissä viranomaisia varten. Ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksia täsmennetään, sillä asiantuntijana voi jatkossa toimia vain osaamistestin sisältävän koulutuksen suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö.

Asiantuntijoille säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset pätevyysvaatimukset. Asiantuntijana toimiminen edellyttää henkilösertifiointia valtakunnalliseen julkiseen järjestelmään, josta muun muassa kiinteistön omistajat ja isännöitsijät pystyvät tarkistamaan asiantuntijan pätevyyden.

Nykyinen kuntakohtainen arviointi- ja hyväksymismenettely poistetaan kuntien tehtävistä.

Lakimuutoksella edistetään korjaushankkeeseen ryhtyvien luottamusta asiantuntijoihin, joiden tiedot löytyvät edellä mainitusta rekisteristä.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimusten täyttäminen edellyttää 24 kuukauden siirtymäaikaa lain voimaantulosta asiantuntijoiden pätevöitymiselle.

Asumisterveys http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydensuojelu/asumisterveys