Vaikutan sisälämpötiloihin – viihdyn paremmin

Teksti Riina Takala-Karppanen | Kuvat Pixabay

Tamperelaisissa vuokrataloyhtiöissä tutkitaan, miten yhdistää asukkaan toiveet huoneistonsa sisälämpötiloista ja saada älykäs kaukolämpöjärjestelmä vastaamaan toiveisiin. Samalla selvitetään, parantaako tällainen vaikuttaminen asumismukavuutta ja -tyytyväisyyttä.

Älykkään kaukolämpöjärjestelmän tutkiminen on yksi 130 pilotista, joita on tehty kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota vauhdittavassa KIRA-digi -hankkeessa. Yhtenä teemana piloteissa on ollut ”Ihminen ensin – tulevaisuuden käyttäjäkokemus rakennetussa ympäristössä”.

Tätä teemaa tutkimuksessaan on soveltanut energiaan liittyviä älykkäitä etävalvonta- ja ohjauspalveluita tuottava Enermix Oy, joka kerää hankkeessa tietoa älykkäästä lämmityksen ohjauksesta. Tavoitteena on energiatehokkuuden lisäksi parantaa asukkaiden asumismukavuutta ja -tyytyväisyyttä. Enermixin omistajia ovat Tampereen Sähkölaitos Oy ja Leppäkosken Sähkö Oy.

Y-säätiö on mukana hankkeessa kolmella kiinteistöllä, joista vuosina 1992 ja 2004 rakennetut talot sijaitsevat Tampereella ja vuonna 2003 rakennettu Pirkkalassa. Ne ovat Y-Säätiön alla toimivia M2-Koteja, ja niissä on 155 asuntoa.

Energiatehokkuuden tavoitteleminen ja hyvien asumisolosuhteiden tarjoaminen sopivat hyvin Y-säätiön tavoitteisiin.

– Pidämme digitalisaation laajentumista kiinteistöalalla tärkeänä asiana. Panostamme energiatehokkuuteen ja osallistumme energiatehokkuussopimuksen käynnissä olevalle kaudelle. Haluamme olla vastuullinen energian käyttäjä ympäristöarvojen ja kustannussäästöjen takia, talotekniikkainsinööri Perttu Miettinen Y-säätiöstä toteaa.

– Haluamme myös tarjota asukkaillemme tasaiset ja miellyttävät sisäilmaolosuhteet. Digitalisaation myötä asuntojen lämmityksen hallinta ja seuranta on helpottunut, minkä vuoksi olemme mukana myös tämän kaltaisissa kehittämishankkeissa.

15 huoneistoon asennettiin perinteisten patteritermostaattien tilalle älytermostaatit. Älytermostaatit saaneissa huoneistoissa voi lämpötilaa säätää huonekohtaisesti.

Sensoreista dataa pilvipalveluun

Kesällä asuntoihin asennettiin sensorit, jotka mittaavat huoneistoissa lämpötilaa ja kosteutta. Sensorit ovat pieniä rasioita, jotka on kiinnitetty seinään 1,8 metrin korkeudelle keskeiselle paikalle asuntoa.

Asukkaat saivat käyttöönsä sovelluksen, jolla he voivat valita asuntonsa lämpötilan. Järjestelmä laskee lämpötilatoiveista keskiarvon ja määrittelee kaikkien huoneistojen sisälämpötilatavoitteen.
Näin järjestelmä palvelee myös niitä, jotka eivät osallistu aktiivisesti lämpötilatoiveiden esittämiseen.

– Samalla sovelluksella, jolla asukkaat voivat asettaa toivomiansa lämpötiloja, he voivat antaa palautetta tuntemuksistaan. Asukkaat näkevät sovelluksesta senkin, kuinka moni ja minkälaista palautetta muut asukkaat ovat antaneet, toimitusjohtaja Janne Heinonen Enermix Oy:stä kertoo.

Lisäksi 15 huoneistoon asennettiin perinteisten patteritermostaattien tilalle niin sanotut älytermostaatit. Älytermostaatit saaneissa huoneistoissa voi lämpötilaa säätää huonekohtaisesti.

Talot on liitetty kaukolämpöön. Lämmitysjärjestelmää ohjataan Tampereen Sähkölaitoksen pilvipalvelulla, jolla voidaan tasata kaukolämmön huipputehoja ja optimoida lämmön tarvetta. Enermix on ollut kehittämässä sekä sähkölaitoksen kaukolämpöohjausta että asuntokohtaista lämpötilaohjausta.

Älykkään ohjauksen avulla voidaan optimoida lämmön käyttöä, minkä odotetaan parantavan kiinteistön energiatehokkuutta. Järjestelmästä saatava tieto parantaa Heinosen mielestä myös isännöinnin ja huoltoyhtiön toimintamahdollisuuksia.

– Kun asukas valittaa huoneistonsa kylmyydestä, järjestelmästä saadaan taustatietoa siitä, minkälaisia olosuhteita lämmön ja kosteuden suhteen asunnossa on ollut. Perinteisesti huoltomies lähtee paikan päälle tekemään mittauksia ja selvittämään olosuhteita, mutta nyt järjestelmä auttaa arvioimaan, minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan.

Energiatehokkuudesta vuokranalennus?

Kolmisenkymmentä asukasta kiinnostui kokeilusta ja siitä, että voisi omilla toimillaan vaikuttaa lämpötilaan kodissaan.

Vaikuttamisen mahdollisuuksissa on rajoituksensa. Pilotissa huoneistojen lämpötilatoiveille asetettiin tietty vaihteluväli, mistä asukas voi valita toivomansa.

Yleensä asuinhuoneiden lämpötilaksi suositellaan 20–22 astetta, märkätilojen lämpötilaksi 22–24 astetta ja puolilämpimien tilojen kuten porraskäytävien, tuulikaappien ja varastotilojen lämpötilaksi 16–18 astetta.

– Emme vielä tiedä, miten talojen lämmitysjärjestelmä on aikaisemmin toiminut ja minkälaisia sisälämpötiloja huoneistoissa on ollut. Tähän mennessä olemme havainneet, että huoneistojen sisälämpötilat vaihtelevat merkittävästi, 18 asteesta jopa 27 asteeseen. Myös asukkaiden toiveet vaihtelevat, joku pitää 18 asteesta, joku haluaa 24 astetta, Janne Heinonen sanoo.

Tutkimus on Heinosen mukaan nyt tiedonkeruuvaiheessa.

– Lämpötiloja ei ole päästy vielä asukastoiveiden mukaisesti säätämään. Keräämme tietoa ja kokemuksia, ja vasta keväällä ensimmäisen lämmityskauden jälkeen tiedämme riittävästi tilanteesta. Näin asukkaiden vaikutusmahdollisuudetkin toteutuvat käytännössä vasta keväällä.

Aktiivisten asukkaiden palaute on kuitenkin vahvistanut Heinosen käsitystä siitä, että vaikuttaminen ja asumisviihtyisyyden kokeminen ja tyytyväisyys kulkevat käsi kädessä. Heinosen mukaan tulevaisuudessa ihmisiä voitaisiin ehkä myös palkita energiatehokkaasta toiminnasta.

– Olemme tottuneet siihen, että vuokra tai vastike perustuu neliömääriin, mutta entä jos voisimme oikeudenmukaisella tavalla palkita asukkaan, joka pitää huoneistonsa sisälämpötilan 18 asteessa?