Vaikka lunta ei vielä katoilla näy…

Kattolumista, lumenpudotuksista ja turvallisuudesta on parina viime vuotena keskusteltu taloyhtiöissä vilkkaasti – erityisesti valitettavien onnettomuuksien ja vastuisiin liittyvien oikeuskäsittelyiden vuoksi.

Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia Graménin mielestä talvikunnossapitoon kannattaisi varautua riittävän ajoissa ennen ensilumia.
– Näitä asioita olisi hyvä ajatella jo kesällä, viimeistään alkusyksystä etenkin kiinteistöissä, joiden katoilta lumi tulee helposti alas. Niin kutsuttuja riskikattoja ovat peltipintaiset harjakatot, joita on muun muassa kaupungin keskustoissa sijaitsevissa vanhoissa kerrostaloissa, hän sanoo.
Sopimuskumppanit ja suunnitelmat lumenpudotukseen tulisivat siis olla valmiina ennen talvea.

– Vaikka taloyhtiöt ostavat talvikunnossapitopalvelun aurauksineen ja liukkaudentorjuntoineen huoltoyhtiöltä, ei sopimukseen yleensä kuulu lumenpudotus. Se on erikseen tilattavaa työtä, ja lumenpudotus ostetaan siihen erikoistuneelta yritykseltä. Esimerkiksi monet kattoyritykset tarjoavat palvelua.

Tosin lumenpudotus voi sisältyä huoltoyhtiön kanssa solmittuun palvelusopimukseen, mutta silloin tämä hoitaa sen useimmiten alihankintana. Harvalla huoltoyhtiöllä nimittäin on lumenpudotusta varten ammattitaitoista työvoimaa. Huoltomiehet eivät saa työsuojelumääräysten mukaan mennä katolle, koska siihen tarvitaan oma pätevyytensä.
Kiinteistönomistajan tehdessä sopimuksen lumenpudotusfirman kanssa tulisi ensin varmistua tämän ammattitaidosta.
– Jos yritys ei ole ennestään tuttu, liikkeelle voi lähteä vaikkapa tarkistamalla sen tiedot Tilaajavastuu.fi-palvelusta. Lisäksi on hyvä haastatella yrityksen edustajaa ennen kuin tekee sopimuksen. Lumenpudotusfirmalla pitää olla esimerkiksi vakuutukset kunnossa. Jälleen olisi muistettava kiinteistönomistajan vastuu kiinteistön turvallisuudesta, ettei käyttäisi epäpäteviä tekijöitä.

Mitä lupia pitää olla lumenpudotukseen Helsingissä?
Eräs isännöitsijä kritisoi Helsingin rakennusviraston toimintatapaa lumenpudotuksiin liittyen. Pinna paloi eräänkin kerran, kun taloyhtiössä piti lumet pudottaa nopeasti, työtä tehtiin hätätyönä ja virastosta ruvettiin kyselemään lupien perään muistuttaen, että lupa pitäisi yleensä pyytää etukäteen.
Miten voit pyytää luvan etukäteen, kun tärkeintä oli toimia heti, ettei aiheudu vaaratilanne, isännöitsijä puuskahtaa.
Helsingin rakennusvirasto on laatinut lumenpudotusten lupia varten ohjeet, jotka 22.12.2014 päiväyksellä kuuluvat seuraavasti:

Tilapäistä liikennejärjestelylupaa ei tarvita
Jos kevyenliikenteenväylä katkaistaan suoja-aidalla, mutta pudotustyö keskeytetään siksi ajaksi, että kevyenliikenteenväylän käyttäjät päästetään alueen lävitse. Työssä on käytettävä liikenteenohjaajaa aitojen luona. Lisäksi on varmistettava, etteivät kevyenliikenteenväylän käyttäjät siirry ajoradalle.Jos kevyenliikenteenväylän käyttö on vilkasta tai pudotusalueella on paljon esim. liikkeiden sisäänkäyntejä, on lumenpudotus tehtävä ilta- tai yötyönä.
Jos kevyenliikenteenväylän käyttö ei ole vilkasta ja se voidaan ohjata kadun vastakkaisella puolella olevalle kevyenliikenteenväylälle. Tällöin liikenteenohjaajien on huolehdittava kevyenliikenteen ohjauksesta pudotusalueen vieressä olevien suojateiden kautta.
Yleissääntönä voidaan mainita, että kevyenliikenteenväylillä pudotusalue eristetään tehokkaasti esim. aidoilla aivan pudotusalueen läheisyydessä. Lisäksi sulkuaitojen kohdalle tarvitaan liikenteen-ohjaajat varmistamaan ja opastamaan. Suositeltavaa olisi asentaa aitoihin infotaulu, jossa kerrotaan mitä ollaan tekemässä (esim. lumenpudotustyö).
Mikäli kiertomatka on kohtuuttoman pitkä, keskeytetään pudotustyö siksi ajaksi, kun kevyenliikenteenväylien käyttäjät päästetään alueen lävitse. Jos kevyenliikenteenväylän käyttö on vilkasta, työ tehdään illalla tai yöllä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät kevyenliikenteenväylän käyttäjät joudu ajoneuvoliikenteen sekaan. Mikäli tätä ei pystytä estämään, on työ keskeytettävä välittömästi ja liikennejärjestelyjä on parannettava.

Tilapäinen liikennejärjestelylupa tarvitaan
Tämä lupa maksaa 60,00 euroa.
Jos kevyenliikenteenväylän käyttäjät siirretään kiertoreitille ja suojatiet ovat yli 30 m päässä pudotusalueen aidoista, on suojateiden kohdalle asennettava kevyenliikenteen opastemerkit. Opastamiseen käytetään virallisia kevyenliikenteen opastusmerkkejä.
Jos ajoradan kaistoja joudutaan sulkemaan, tai pysäköintiä rajoittavia merkkejä joudutaan muuttamaan tai lisäämään, esim. siirtokehotus- infotaulu.
Jos ajoradalle, jalkakäytävälle tai pyörätielle tuodaan nostolaite, jonka avulla lumenpudotus suoritetaan.

Luvan tilapäisiin liikennejärjestelyihin myöntää rakennusviraston alueidenkäyttö.
Lupaa haettaessa määritellään, millaisilla liikennejärjestelyillä työ voidaan tehdä turvallisesti ja liikennettä mahdollisimman vähän haittaavasti. Luvanhakija esittää hakemuksessa tarvittavat liikennejärjestelyt esim. erilliselle liitteelle tehdyllä karttapiirroksella.
Luvan voi hakea ennakolta, jolloin ennen töiden varsinaista aloitusta riittää ilmoitus (soitto / sähköposti) alueidenkäyttöön (luvat@hel.fi).
Työn aikana vastuu työn turvallisuudesta kuuluu työnsuorittajalle.

Ohje: Tilapäiset liikennejärjestelyt

Artikkeli on julkaistu syyskuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti 7/2015