Väestösuoja tarpeellinen, mutta toiminta huonosti tunnettua

Väestösuoja koetaan tarpeelliseksi ja siksi suurin osa suomalaisista pitää niiden rakentamista tarpeellisena. Silti väestösuojajärjestelmää ja sen ominaisuuksia tunnetaan heikosti.

Siksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö korostaa, että väestösuoja on edelleen keskeisessä roolissa esimerkiksi evakuointitilanteissa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä kyselytutkimuksen mukaan 66 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että väestönsuoja pitäisi jatkossakin rakentaa. Vastaajista 11 prosenttia taas katsoo, että väestönsuojien rakentamisesta voitaisiin luopua. Jopa 23 prosenttia ei kuitenkaan osaa sanoa mielipidettään.

SPEK on tehnyt asiasta kyselytutkimuksia vuosina 2008 ja 2010. Niissä väestösuojien rakentaminen on saanut molempina kertoina enemmistön tuen.

Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esiin epäily väestönsuojien riittävyydestä esimerkiksi ydinsodassa. Tämä osoittaa selvästi, että väestönsuojajärjestelmän keskeisiä ominaisuuksia tai väestönsuojien kehittämisen lähtökohtia ei tunneta riittävästi.

Väestönsuoja antaa toimivaltaisille viranomaisille operatiivista liikkumavaraa, toiminta-aikaa ja suojausmahdollisuuksia myös kaikkein pahimmissa skenaarioissa. Suojien tavoitteena on antaa suojaa siellä, missä ihmiset normaalistikin liikkuvat, käyvät töissä ja asuvat.

Väestönsuojien rakentamista vastustavat tahot ovat nostaneet esille erityisesti väestönsuojien rakentamisesta koituvat kustannukset ja näiden vaikutuksen asumiskustannuksiin.

– Kykenemmekö suojaamaan väestöä siten kuin kansallisen puolustuksen vakavimmat uhkamallit edellyttävät?, SPEKin varautumisjohtaja Karim Peltonen kysyy.

– Nyt tehty kyselytutkimus osoittaa, että kansalaiset pitävät väestönsuojia tärkeinä. Kyse on myös henkisestä kriisinkestävyydestä ja sen ylläpidosta.