Vaarallisia led-valaisimiakin poistettiin markkinoilta

Noin 240 vaarallisen tai vaatimusten vastaisten tuotteiden joukosta löytyi viime vuonna myös sellaisia sähkölaitteita, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti markkinoilta. Eniten näistä oli led-valaisintuotteita ja erilaisia verkkoliitäntäkojeita.
Markkinoilta poistetuista tuotteista lähes sata tuotetta kerättiin takaisin kuluttajilta asti. Markkinoilta poistettujen tuotteiden lukumäärä lisääntyi edellisvuodesta, jolloin niitä oli 158.
Tukes teki vuoden aikana 2230 valvontakäyntiä sähkölaitteita myyviin liikkeisiin sekä valmistajien ja maahantuojien luokse. Yhteensä noin 600 sähkölaitetta testautettiin, ja testausten perusteella markkinoilta poistettiin 135 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta. Näistä 37 kerättiin takaisin kuluttajilta.
Lisäksi lievemmin vaatimusten vastaisille tuotteille annettiin 103 myyntikieltoa.
– Sähkölaitteiden valvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin.Valvonnan kohdentaminen toimii tehokkaasti, sillä yli 40 prosentille testatuista tuotteista annettiin eriasteisia kieltoja. Vain 20 prosenttia tuotteista oli testatuilta osin täysin vaatimusten mukaisia,kertoo sähkötuotteet-ryhmän johtava asiantuntija Mika Toivonen.

Rakennustuotteiden testausohjelma käynnistyi
Rakennustuotteiden markkinavalvontatapauksia oli 345. Valmistajat ja maahantuojat korjasivat asiakirjoissa havaitut puutteet vapaaehtoisesti, joten markkinoilta poistoja ei jouduttu tekemään.
Isoimmat valvontatapaukset koskivat teräsrakenteita. Loppuvuodesta aloitettiin betonin laatuongelmiin liittyvät selvitystyöt. Rakennustuotteiden laaja testausohjelma käynnistyi vuoden 2016 lopulla.
Lisäksi markkinavalvontaa on tehty pelastustoimen laitteille (52 tapausta) ja vaarallisille säiliöille (8 tapausta) kappaletta. Viisi säiliötä sai myyntikiellon.

Kiellettyjä aineita löytyi myös
Kemikaalituotteiden valvonta-alueeseen kuuluvat mm. biosidit, kasvinsuojeluaineet, pesuaineet, kosmetiikka sekä kuluttaja- ja teollisuuskemikaalit.
Lisäksi valvotaan pakkausmateriaaleja, jalometallituotteiden vaatimustenmukaisuutta ja vaarallisia aineita koskevien säädösten noudattamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä akuissa ja paristoissa.
Markkinavalvonnan kohteena oli viime vuonna noin 1600 eri tuotetta, valvontakäyntejä yrityksiin tehtiin hieman yli 300, ja yli 200 tuotteen koostumuksia analysoitiin mm. kiellettyjen aineiden ja raskasmetallien osalta. Lähes kaikki tapaukset johtivat yritysten tekemiin korjauksiin tuotteissa, niiden merkinnöissä tai käyttöturvallisuustiedotteissa.

Tarkempia tietoja markkinoilta poistetuista tuotteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä.
Tukesille voi ilmoittaa vaaralliseksi epäilemästään tuotteesta verkkosivuillamme olevalla lomakkeella.