Uusimaalaiset vahvimmin mökkikansaa

– Uudellamaalla asuvista 47 prosentilla on joko oma, yhteis- tai osaomistuksessa oleva mökki. Määrä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä tutkimuksemme mukaan uusmaalaiset perivät eniten mökkejä, Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala sanoo.
Näkemys perustuu Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjan mökkitutkimukseen.
Muutoksen seurauksena suomalaisten mökkimatkat tulevat pitenemään, sillä Helsinki-Uusimaa-alueella asuvilla yhdensuuntaisia kilometrejä kertyy yleisimmin 150:stä 250:een. Muualla Suomessa asuvilla sen sijaan mökkimatka on pääasiassa alle 150 kilometriä.
– Etäisyydestä huolimatta – tai ehkä juuri siksi – Helsingin seudun asukkaat viettävät suomalaisista eniten aikaa mökillä. Kolmasosa käyttää mökkiä ympäri vuoden, ja noin kolmasosa mökinomistajista arvioi myös mökillä vietetyn ajan kasvavan tulevaisuudessa entisestään, Eljala kertoo.
Yli puolella uusmaalaisista mökin omistajista ei ole erityistä suhdetta mökkipaikkakuntaan, eli esimerkiksi perhe tai suku eivät ole seudulta kotoisin. Tämä voi asettaa tulevaisuudessa haasteita paikallisille palveluntarjoajille ja kauppiaille.
– Kun tunneside mökkiseutuun tai sen ihmisiin puuttuu, ei paikallispalveluiden pariin välttämättä hakeuduta yhtä helposti. Maaseudun elinvoimaisuuden ja työllisyyden ylläpitämisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää suosia paikallisia tuotteita ja palveluita. Teettämämme tutkimuksen mukaan paikallista suosii tällä hetkellä 78 prosenttia suomalaisista. Kampanjointia asian tärkeydestä on kuitenkin tehtävä jatkossakin, jotta luku säilyisi korkealla myös tulevaisuudessa, Eljala toteaa.