Uusi metroasema lähellä – asunnon arvo nousi

Länsimetro

Uusi metrolinja on vaikuttanut asuntomarkkinoihin tämän asemien naapurustoissa jo vuosia.

Helsingin kaupunginkanslian tutkimuksen mukaan Länsimetro on nostanut asuntojen hintoja noin neljä prosenttia uusien asemien välittömässä läheisyydessä, missä metron aiheuttama säästö matka-ajoissa on ilmeisin.

Asuntomarkkinat ovat ennakoineet länsimetron tuomia muutoksia, joskin tutkimus paljastaa, että hyöty metrosta keskittyy nimenomaan metroasemien välittömään läheisyyteen.

Länsimetro on nostanut 800 metrin säteellä uusista metroasemista sijaitsevien asuntojen neliöhintoja keskimäärin noin 160 eurolla. Tätä kauempana asemista metron rakentaminen ei ole vaikuttanut asuntojen hintoihin.

Kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan liikenneinvestointien vaikutukset ovat yleisestikin ottaen suurimmat kävelymatkan etäisyydellä asemista.

Tutkimuksessa pystyttiin myös osoittamaan, että hintojen nousu asemien läheisyydessä johtui nimenomaan metron rakentamisesta: verrokkialueilla hintatrendit olivat samankaltaisia vielä ennen metron rakentamisen alkamista.

Asuntokannan arvonnousu lähes 300 miljoonaa euroa

Länsimetrolla on ollut suuri vaikutus olemassa olevan asuntokannan kokonaisarvoon jo ennen sen avaamista, vaikka vaikutus keskittyykin vain uusien metroasemien välittömään läheisyyteen.

Tämä johtuu siitä, että kaupunkirakenne on lähellä uusia metroasemia jo entuudestaan kohtalaisen tiheää.

Positiivisen hintavaikutuksen alueilla korkeintaan 800 metrin päässä uusista metroasemista asui vuonna 2016 lähes 28 000 asukasta, joiden asunnoissa oli yli 1,7 miljoonaa asuinneliötä.

Metron lähialueiden asuntokannan arvo onkin noussut metron vaikutuksesta lähes 300 miljoonaa euroa.

Eväitä kaupunkirakenteen kehittämiseen

Länsimetron kaltaisen suuren liikenneinvestoinnin ilmeisin vaikutus on saavutettavuuden parantuminen tulevien asemien lähialueilla. Saavutettavuuden parantuminen vaikuttaa suoraan alueella asuvien ihmisiin laskien näiden matkustusaikaa töihin ja harrastusten pariin, mikä nostaa asuntojen hintoja.

Toisaalta parantuneen saavutettavuuden mahdollistama kaupunkirakenteen kehitys tuo lisää lähipalveluita ja työpaikkoja uusien metroasemien läheisyyteen, joka edelleen nostaa asuntojen arvoa.

Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeää muistaa, että metron kaltaiseen liikenneinvestointiin liittyy suuri määrä potentiaalisia hyötyjä, eikä kohdealueiden asukkaiden kokeman hyödyn määrittäminen riitä metroinvestoinnin kannattavuuden arvioimiseen.

Tähän tarvittaisiin tietoja koko yhteiskunnan kokonaishyödyistä, johon kuuluu asuntomarkkinavaikutusten lisäksi myös muita vaikutuksia, jotka voivat ilmetä paikallisesti tai laajemmin koko kaupunkialueen tasolla muun muassa yritysten tuottavuudessa, työmarkkinoilla, hyödykemarkkinoilla ja toimitilamarkkinoilla.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vaikuttavuusarvioiden lisäksi suoraan kaupunkirakenteen suunnittelussa, varsinkin länsimetron ja sen jatkeen asemien lähiseutujen kehittämisessä.

Tulosten perusteella kaupunkirakennetta tulisi kehittää ja tiivistää varsinkin kävelymatkan etäisyydellä uusista metroasemista, jotta maan arvonnousu saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.