Uusi järjestelmä korjaus- ja energia-avustuksille

Helmikuun alussa otettiin kuntien ja ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) käyttöön uusi, sähköinen korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käsittelyjärjestelmä. Järjestelmän avulla kunnat ilmoittavat määrärahatarpeensa ARAlle, joka myöntää määrärahat kunnille. Sekä kunnat että ARA voivat seurata järjestelmässä korjaus- ja energia-avustusten määrärahojen käyttöä reaaliajassa.
Järjestelmän käyttöönotosta ja käyttämisestä ei aiheudu kunnille kuluja. Järjestelmä on rakennettu osana SADe-ohjelman alaista asumisen ja rakentamisen ePalvelut -hanketta.