Uusi hakukierros korjausavustuksissa

Kuntien myöntämästä vanhusten ja vammaisten asuntojen  korjausavustuksesta on meneillään ylimääräinen haku. Hakuaika päättyy 13.10.2014.

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuslain mukaisiin avustuksiin on saatu 10 miljoonaa euroa lisää vuodelle 2014. Avustuksia voidaan myöntää vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen, liikkumisesteiden poistoon asuinrakennuksissa.

Kunta myöntää avustuksen tietyin edellytyksin

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta. Korjausavustuksen määrä on enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Avustus voi poikkeustapauksissa olla enintään 70 %, jos vanhus tai vammainen muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Rintamaveteraanit tai rintamaveteraanin lesket voivat saada poikkeustapauksissa veteraanilisän, enintään 30 %.

Kunta myöntää avustuksen. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista. Asuntoa on käytettävä vähintään viisi vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen vanhusten tai vammaisten asuntona.

Tarkemmat ohjeet ARAn korjausavustusohjeesta.