Uudet asuintalot energiatehokkaita

Uudet asuintalot, jotka saivat Helsingissä viime vuonna rakennusluvan, edustavat 67 –prosenttisesti  parasta A-energiatehokkuusluokkaa. Kolme vuotta aiemmin A-luokan asuntohankkeiden osuus oli vain viidennes.

Rakennusvalvontavirasto sanookin, että helsinkiläisellä alkaa olla aito mahdollisuus valita energiatehokas koti.

– Energiatehokkuutta tarkasteltaessa asuntorakentaminen on keskeisellä sijalla, sillä noin 90 prosenttia uudiskohteista on asuntoja, rakennusvalvontavirasto toteaa.

Uusiutuva asuntokanta vaikuttaa rakennusvalvontaviraston mukaan energiankulutukseen merkittävästi, koska rakennuskanta uusiutuu noin prosentin vuosivauhdilla.

– Näin arvioituna lähes 40 prosenttia vuoden 2050 asuntokannasta on yhä rakentamatta. Tilastokeskuksen mukaan asumisen energiankulutuksesta yli 80 prosenttia kului lämmitykseen vuosina 2008–2011.

Uuden asuintalon tai asunnon hyvä energiatehokkuus on omistajan ja tulevan käyttäjän etu. Korkea laatu pienentää energialaskua, helpottaa käyttöä ja on tärkeää rakennuksen arvon säilymiselle. Ammattitaitoinen suunnittelu ja huolellinen toteutus näkyvät lopputuloksessa. Rakentamisen laatua voidaan työmaavaiheessa arvioida esimerkiksi lämpökuvauksin ja ilmantiiveysmittauksin.

Helsingin rakennusvalvonta on vuosia tukenut rakennuksen suunnitteluvaihetta ennakoivalla lupakäsittelyllä. Energiatehokkuutta koskevat tärkeät päätökset tehdään suunnittelun alkuvaiheessa.

 Energiatodistuksessa ilmoitetaan rakennuksen energiatehokkuusluokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa luokkaan A päässyt kiinteistö. Rakennusluvan saamiseksi uudiskohteen tulee olla yleensä vähintään C-luokkaa.