Ulvovista koirista syntyy herkästi eläinsuojeluilmoitus

Helsingin ympäristökeskukseen tuli viime vuonna lähes 800 eläinsuojeluaiheista yhteydenottoa. Kaupunkilaiset tekivät eläinsuojeluilmoituksia asuntoihin liian pitkäksi ajaksi yksin jätetyistä ulvovista ja haukkuvista koirista. Lisäksi eläinsuojeluilmoituksia tehtiin koirien ulkoilutuksen vähäisyydestä tai muusta eläinten huonosta hoidosta.

Helsingissä on arviolta 30 000–35 000 koiraa ja noin 25 000 kissaa. Muita lemmikkejä, kuten kaneja, jyrsijöitä, matelijoita ja häkkilintuja, lienee muutama tuhat.

Eläinsuojelulain toteutumista Helsingissä valvovat Helsingin ympäristökeskuksen eläinsuojelueläinlääkäri ja valvontaeläinlääkäri sekä poliisi.

Eläinsuojelutarkastuksia tehtiin viime vuonna 387. Suurin osa tarkastuksista (87 %) perustui ilmoituksiin, joita yksityiset ihmiset tekivät eläinsuojelueläinlääkärille havaittuaan epäkohtia eläimen hoidossa ja pidossa. Tarkastetuista eläimistä 26 % oli koiria (edellisvuonna 44 %) ja 28 % kissoja (edellisvuonna 30 %).

Edellisvuosista poiketen eksoottisista eläimistä tehdyt eläinsuojeluilmoitukset lisääntyivät selvästi.  Tämä näkyi myös muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten määrän kasvuna tarkastetuista eläimistä (46 %), (edellisvuonna 26 %).

Huonosti pidetyt eläimet

Eksoottisten eläinten kauppa käy netissä melko vilkkaana. Eläinsuojeluilmoitukset ovat tulleet ihmisiltä, jotka ovat menneet henkilön kotiin ostamaan netissä kaupattua eläintä ja havainneet, etteivät eläinten pito-olosuhteet ole asianmukaiset. Usein eksoottisia eläimiä on asunnossa suuria määriä (jopa 100). Tämän vuoksi tarkastettujen eläinten määrä on prosentuaalisesti suuri.

Eläinsuojeluilmoitukset pahoinpitelystä ovat lisääntyneet viime vuosina. Pahoinpitely kohdistui yleensä koiriin.

Kiireellisistä eläinsuojelutoimenpiteistä yli 85 prosenttia kohdistui löytöeläintaloon tuotuihin eläimiin. Tavallisimmin määräyksiin tai kieltoihin johtivat eläinten puutteellinen perushoito, kuten ruokinta, liikunnansaanti, eläimen toimittaminen lääkärin hoitoon, pitopaikan puhtaus, turkinhoito tai turvallisuuden laiminlyönti.

Kiireellisiä toimenpiteitä edellytti etenkin hylkääminen: eläimen jättäminen tyhjäksi jääneeseen asuntoon tai ulos.

Piittaamattomuuteen ja törkeään huolimattomuuteen viittaavista eläinsuojelurikkomusepäilyistä tehdään poliisille tutkintapyyntö.

Vuonna 2012 Helsingin käräjäoikeus langetti viisi määräaikaista eläintenpitokieltoa.