Työsuojelutarkastukset jatkuvat tänäkin vuonna

Työsuojelun valvontakäynnit isännöintiyrityksiin jatkuvat nyt kolmatta vuotta. Ylitarkastaja Arja-Liisa Sikiö Etelä-Suomen aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueesta kertoo, että tälle vuodelle tarkastajaresursseja on hieman vähemmän kuin kahtena aikaisempana vuotena.

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualue käynnisti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta työsuojelutarkastukset isännöintiyrityksiin vuonna 2014. Niitä jatkettiin myös viime vuonna.
– Isännöintiyrityksissä on valvottu työaika-asioiden osalta sekä työaikakirjanpitoa, että sitä, onko työnantaja selvittänyt työaikojen työntekijöille aiheuttaman kuormituksen terveydellisen merkityksen (Työturvallisuuslaki 10§), ylitarkastaja Arja-Liisa Sikiö Etelä-Suomen aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueesta kertoo.
Vuonna 2014 käytiin 67 isännöintiyrityksessä, viime vuonna 71:ssä.

Jatketaan, mutta pienemmin resurssein
– Työsuojelun vastuualueilla alkoi uusi runkosopimuskausi tämän vuoden alusta. Vaikka uusi runkosopimus aiheutti joitakin muutoksia valvottaviin aloihin, niin ESAVI:ssa isännöinnin valvonta jatkuu edelleen. Nimenomaan isännöintiin “korvamerkittyjä” resursseja on kuitenkin hieman vähemmän, Sikiö kertoo.
– Tämän vuoden alusta aloitti toimintansa uusi tiimi, johon yhdistettiin yhdistettiin useita hankkeita ja timialatiimejä, minkä seurauksena tarkastajien lukumäärä väheni hieman, hän jatkaa.
Joka tapauksessa siis valvontakäynnit jatkuvat ja jonkin verran niitä tekee myös Toimihenkilötiimi.
– Isännöintialan työpaikoilla valvonnan pääpaino on psykososiaalisessa kuormituksessa, jossa työaikojen aiheuttama kuormitus on yksi merkitsevä tekijä, Sikiö toteaa.

Hallinto-oikeuden päätöstä odotellessa
Eräs isännöintiyritys valitti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen työsuojelutarkastuksessa annetusta työaikalain soveltamisvaatimuksista ja niiden toteuttamisesta määrätystä uhkasakosta.
– Koska hallinto-oikeuden päätöstä odotellaan edelleen, niin selvitämme tarkastuskäynneillä yleensä varsinaisen perinteisen työaikakirjanpitotarkastuksen sijaan sen, onko työaikojen aiheuttama kuormitus huomioitu työterveyshuollon tekemässä työpaikkaselvityksessä. Ja sen, onko työnantaja arvioinut työaikojen työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheuttamia vaaroja ja haittoja vaarojen selvittämisessä ja riskinarvioinnissa, Sikiö toteaa.

– Tällaista arviointia ei voi luotettavasti tehdä, jos työnantajalla ei ole selkeää kuvaa siitä, minkälainen työaikakuormitus kyseisellä työpaikalla ja yksittäisellä isännöitsijällä on. Siinä pitäisi myös huomioida, miten työaika jakautuu työpäivien ja työviikkojen osalta, minkälainen on vuosikierto, kevään yhtiökokousputket ja niin edelleen.

Tosin Sikiö nostaa esiin senkin mielenkiintoisen näkökulman, että isännöintialalla toimii isojakin toimistoja, joissa on ollut jo kymmeniä vuosia työaikakirjanpito sekä selkeät ohjeet iltakokousten työajan muodostumiseen, merkitsemiseen ja korvaamiseen.
Valvontaa arvioidaan uudelleen siinä vaiheessa, kun hallinto-oikeuden päätös tulee.
– Minulla on se käsitys, että ihan yleisesti sekä työpaikoilla että tarkastajien kesken halutaan saada selkeä ratkaisu, joka ei jätä jossittelulle tilaa, olipa se sitten kumpaan suuntaan tahansa. Näin ollen olisi hyvä saada korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiaan, mikäli toinen osapuoli ei ole tyytyväinen päätökseen, hän vielä toteaa.

Muutakin kuin työaikaa
Vaikka isännöintiyritysten tarkastustoiminnassa on tuntunut työaikaan liittyvät asiat korostuneen, Sikiö muistuttaa, että kyllä todellisuudessa monia muitakin asioita käynneillä tarkastetaan.
– Pääpaino isännöinnin tarkastuksilla on ollut yleisesti psykososiaalisissa, muun muassa yksintyöskentelyyn liittyvät ongelmat, asiakasväkivallan uhka, perehdytys, työyhteisön toimivuus, työnkuvien selkeys ynnä muissa kuormitustekijöissä. Työaikakirjanpito on ollut vain yksi osa tätä.
– Hallinto-oikeuden kielteinen päätös ei siis veisi meidän tarkastuksiltamme pohjaa pois, vaan valvonta jatkuisi käytännössä samanlaisena kuin ennenkin pois lukien puhtaasti työaikakirjanpitoon liittyvät asiat, Sikiö vielä mainitsee.

Hallinto-oikeus pyysi Työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltamisesta työsuhteessa työskenteleviin isännöitsijöihin. Työneuvosto antoi lausuntonsa viime vuoden joulukuussa. Sen löydät tästä osoitteesta: