Työsuojelutarkastajat tarkastavat toimistohotelleja

Toimistotyö on Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien tarkastuskohteena 7.9. alkavalla viikolla. Silloin tarkastuksia tehdään erityisesti sellaisiin toimistoihin, jotka sijaitsevat toimistohoteilleissa. Tarkastuksia on tarkoitus tehdä noin 40 yritykseen.
Toimihenkilövaltaiset työpaikat ovat koko vuoden yhtenä työsuojeluvalvonnan kohteena. Toimistohotelleihin keskittyvän valvontakampanjan tarkoituksena on tavoittaa nopeasti suuri määrä yrityksiä ja levittää tietoa työsuojelun merkityksestä toimistotyössä.

Työajan hallinta avainasioita
Työsuojeluvalvonnan tavoitteena on varmistaa, että työ on turvallista ja terveellistä, ja että työelämässä noudatetaan reiluja pelisääntöjä.
Toimistojen tarkastuksilla keskitytään muun muassa työajan hallintaan sekä työsuhteen vähimmäisehtojen ja työterveyshuollon toteutumiseen
Toimihenkilövaltaisten työpaikkojen tarkastuksilla on havaittu puutteita työajan hallinnassa, muun muassa työaikakirjanpidossa. Lain mukaan työaikakirjanpitoon tulee kirjata kaikki tehdyt työtunnit.
Työaikakirjanpito on työnantajalle myös keskeinen työkalu työhön liittyvän kuormituksen seurannassa.
Toimistotyössä kuormitustekijöitä voivat olla esimerkiksi tiukat aikataulut, jatkuvasti venyvät työpäivät ja
matkustaminen.
Sopiva työkuormitus edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, mutta liiallinen kuormitus voi jatkuessaan vaikuttaa
haitallisesti terveyteen. Työnantajan velvollisuus on selvittää työhön liittyvät riskit ja ryhdyttävä toimiin, mikäli työntekijä on vaarassa kuormittua niin, että tämän terveys voi vaarantua.
Tarkastuksilla valvotaan myös, että työpaikalla on keinot häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi sekä menettelytavat häirintätapausten käsittelyyn.