Työpaikkaselvityksissä puutteita – sisäilma-asiat paremmin hallussa

Sisäilmatyöryhmien ja työnantajan muiden toimenpiteiden tehostuminen näkyy kuntien sisäilmaongelmien hallinnan myönteisenä kehityksenä. Kehitettävää asiassa kuitenkin edelleen on, sillä sisäilmaongelmien hallinta vaatii pitkäaikaista ja systemaattista työtä. Haasteellisena koetaan esimerkiksi yhteistyö työterveyshuollon ja kiinteistön omistajien kanssa, arvioidaan juuri valmistuneessa kunta-alan valtakunnallisen työsuojeluvalvontahankkeen  väliraportissa.

Työsuojeluviranomaiset ovat käyneet tarkastuksella yli 250 kunnassa tai kuntayhtymässä. Tämä on liittynyt vuonna 2012 käynnistyneeseen ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015”- hankkeeseen.

– Positiivinen havainto on myös se, että työterveyshuolto on järjestetty lainsäädännön mukaisella tavalla ja sen toiminta on suunnitelmallista, sanoo hankekoordinaattori Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työpaikkaselvityksissä sen sijaan on tärkeä kehitystyön paikka, sillä työterveyshuollon laatimat lakisääteiset työpaikkaselvitykset olivat kunnossa ainoastaan noin 65 prosentilla valvotuista työpaikoista.

Psykososiaaliset kuormitustekijät haasteena

Työhön liittyvät psykososiaaliset kuormitustekijät tunnistetaan kunnissa väliraportin mukaan entistä paremmin, mutta kehitettävää löytyy edelleen. –  Psykososiaalisen kuormituksen tunnistamisessa ja riskien arvioinnissa  työnantajan tulisi hyödyntää myös työterveyshuollon asiantuntijuutta.

Raportin mukaan kuntasektorilla tunnetaan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta- ja toimintamenettelyt. Väkivallan uhkaa koetaan ja  koettiin myös vuoden 2013 valvontahavaintojen perusteella sekä sosiaali- ja  terveydenhuollon että koulutuksen toimialalla. Vuoden 2013  valvontahavainnoissa väkivallan uhka nousi esille myös teknisellä  toimialalla kuten kiinteistöhuollossa. Tällöin väkivallan uhkaan liittyivät erityisesti yksintyöskentely ja vaihteleva toimintaympäristö.

Viime vuonna reilut 2 200 tarkastusta

Hankkeessa tehtiin viime vuonna reilut 2 200 työsuojelutarkastusta. Tarkastuksista 230 kohdistui kunnan tai kuntayhtymän johtoon eri tasoille ja työpaikoilla 2 000 tarkastusta. Noin puolet tarkastuksista eli 1 030 tehtiin sosiaali- ja terveysalalle. Toiseksi suurin toimiala tarkastusmäärien suhteen oli koulutusala, johon tarkastuksia tehtiin 470.

Tarkastukset kohdistuivat myös muun muassa henkilöstö- ja laitosruokaloihin, kirjastoihin ja museoihin sekä ympäristö- ja kiinteistöhuoltoon. Työnantajalle annettiin puutteiden korjaamiseen kaikkiaan noin 5 155 velvoitetta. Toimintaohjeita, joita annetaan vähäisistä ja yksittäisistä puutteista, annettiin 4 680. Kehotuksia, joiden kriteerinä on vähäistä suurempi haitta tai vaara, annettiin 475.

Hanke jatkuu ja työsuojeluviranomaiset tulevat tekemään tarkastuksia suunnilleen saman määrän kuin viime vuonnakin ja tarkastuksen kohteina ovat pääosin samat toimialat.