Työnjohdon pitää puuttua ohjeiden vastaisiin työtapoihin

Länsi- ja Sisä-Suomen auehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnjohdon pitää puuttua ohjeiden vastaisiin työtapoihin.
Tämä asia nousi esiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellyn työturvallisuusrikoksen yhteydessä. Käräjäoikeus tuomitsi MV-Maalaus Oy:n 4.000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiön työnjohtaja tuomittiin 35 päiväsakon eli 980 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Työturvallisuusmääräykset noudattamatta
Työntekijä oli siirtämässä työtovereidensa kanssa parvekelaatoista purettuja kaiteita mastolavanostinta käyttäen.
Laskettaessa mastolavanostinta kuudennesta kerroksesta viidennelle kerrokselle hän yritti siirtyä vielä liikkeessä olevalta nostimelta viidennen kerroksen julkisivutelineen työtasolle. Kun työntekijä astui työtelineessä olevan haalausaukon kohdalla olleen suojakaide-elementin päälle, se irtosi toisesta päästään ja hän putosi mastolavanostimen ja työtelineen välissä olevasta noin 0,5 metrin aukosta 11,5 metriä asfaltoidulle pihamaalle loukkaantuen vakavasti.
Työsuojeluviranomainen katsoi, että tapauksessa oli rikottu työturvallisuusmääräyksiä henkilönostoa koskevien rajoitusten, mastolavanostimen ja työtelineiden putoamissuojauksen järjestämisen sekä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta.
Käräjäoikeus totesi, että työntekijöitä oli ohjeistettu mastolavanostimen oikeasta käytöstä, mutta siitä huolimatta nostinta oli rakennustyömaalla käytetty jatkuvasti henkilöiden kuljettamiseen ja sieltä telineille kulkemiseen. Työmaa ei ollut laaja, joten työnjohtaja ei ole voinut välttyä havaitsematta nostimen ohjeistuksen vastaista käyttötapaa. Koska työnjohtaja, jonka tiedossa oli nostinlavan ja telineen välinen noin puolen metrin etäisyys, ei kuitenkaan ollut puuttunut nostimen käyttötapaan, hänen katsottiin laiminlyöneen työturvallisuutta koskevien normien edellyttämiä velvoitteita.