Turvalliset ovet ja varmat lukot

Kuva: Ari Korkala

Ovi on kenties huomaamattomin osa arkipäivän elämäämme – ainakin niin kauan kuin se toimii hyvin. Taloyhtiön ulko-oven ja huoneisto-ovien on oltava käytön-, murron- ja palonkestäviä, ja ne vaikuttavat asumisemme mukavuuteen ja turvallisuuteen kenties enemmän kuin osaamme ajatella.

Rakentamisessa ja saneerauksessa kaikki lähtee liikkeelle suunnittelusta. Siinä vaiheessa on osattava valita oikea ovi oikeaan paikkaan. Ovien paloluokka on vuodesta 1997 lähtien löytynyt oven EI-arvosta. Luokittelussa E tarkoittaa tiiveyttä ja I eristävyyttä. Ennen vuotta 1997 valmistetuissa ovissa palonkestävyyttä on luonnehdittu kirjaimilla A, B ja C, joista A on paras.

Oven ääniluokan kertoo dB-arvo. Desibeli­arvon sijaan nykyaikaisessa ovessa voi olla merkintä Rw, joka on laboratoriossa mitattu ilmaääneneristysluku. 

– Oven ominaisuudet lyödään lukkoon suunnittelupöydän ääressä. Siinä vaiheessa valintaa ohjaavat  energiatehokkuus, paloturvallisuus ja asumisturvallisuus, kertoo Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala.

Ovien valintaa ohjaavat energiatehokkuus, paloturvallisuus ja asumisturvallisuus, toteaa Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala. Kuva: Tukes

On hyvä muistaa, että rakentamiseen ryhtyvä on vastuussa myös ovivalinnoista.

– Vastuuseen kuuluvat suunnittelun oikeellisuus, asennus, työnjohto ja valvonta, Kulmala toteaa.

Suuri osa omakotitalojen ulko-ovista ja kerros­talojen huoneisto-ovista on edelleen puurakenteisia. Julkisissa rakennuksissa ja kerros­talojen ulko-ovissa yleisimpiä ovat teräs- ja alumiinirakenteiset umpi- ja lasiovet.

– Ulko-oven turvallisuuden kaksi pääkohtaa ovat henkilöturvallisuus ja käytettävyys, sanoo Finanssiala ry:n turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen. Finanssiala ry edustaa muun muassa Suomessa toimivia pankkeja sekä henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä.

Umpiterästä oleva ovi on toki vahva, mutta siitä ei näe läpi. Turvallinen ja kestävä karkaistu lasiovi estää henkilövahingot.

Finanssialan turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen sanoo, että linjasaneerauksen yhteydessä on hyvä mahdollisuus kiinnittää huomiota myös ovien paloturvallisuuteen. Kuva: Finanssiala ry

– Ulko-oven olisi hyvä olla lasiovi, koska siitä näkyy läpi. Silloin voi katsoa, onko ulkona meneillään jotain hämminkiä, Pänkäläinen sanoo.

Jos asuinrakennuksessa on kokopuinen ulko-ovi, eikä rapun päällä ole katosta, ovi joutuu erityisen kovalle rasitukselle. Puuverhotut mutta metallirunkoiset ulko-ovet kestävät säärasitusta paremmin.

– Sään aiheuttama rasitus ulko-oviin on merkittävä, sillä Suomessa lämpötilaero saattaa olla 60 astetta ja ilmankosteus vaihtelee suuresti, Petri Kulmala sanoo. 

Nykyaikainen ja huollettu lukitus

Huoneiston oven eli porrastaso-oven on oltava riittävän tukeva, tiivis ja sellainen, että se istuu kohteeseen.

– Turvallinen huoneiston ovi on teräsovi, joka on pinnoitettu, testattu ja murtosuojattu, Aku Pänkäläinen sanoo.

Äänieristyksen pitäisi pitää käytävän kolistelut käytävän puolella. Myös hajujen pitäisi pysyä oven ulkopuolella. Ovisilmästä on hyötyä asumisen turvallisuudelle.

– Ovisilmä on kätevä, sillä silloin näkee, kuka oven takana luuraa, Pänkäläinen sanoo.

Taloyhtiöissä myös naapurusto saattaa seurata ovisilmästä rappukäytävän tapahtumia. Tämä on sitä luonnollista valvontaa.

Olennainen osa ovia on käyttöturvalliset lukot. Nykyaikainen lukitus on varmin, sillä 20‒30 vuotta vanhat lukot ovat lukitusvarmuudeltaan vanhentuneita.

– Lukituksen päivitys kannattaa ottaa asialistalle, jos lukoissa ilmenee pieniäkin toimintahäiriöitä, Pänkäläinen toteaa.

Oveen, jonka lukon saa lukittua avaimella sisäpuolelta ja ulkopuolelta, saattaa sisältyä kaksisuuntainen riski. 

Sään aiheuttama rasitus ulko-oviin on merkittävä, sillä Suomessa lämpötilaero saattaa olla 60 astetta ja ilmankosteus vaihtelee suuresti. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

– Hätäpoistumistilanteessa ollaan ongelmissa, jos lukko ei toimi tai avain on hukassa, Tukesin Petri Kulmala toteaa.

Älylukot ovat kehittyneet, ja nykyisellään sähköiset lukot ovat hyvin turvallisia. Niiden tietoturva on Aku Pänkäläisen mukaan korkealla tasolla. 

Älylukoille tehdään käytännön murtotestit ja kulutuskokeet, joihin sisältyy 200 000 aukaisua. Lukkojen pakkasenkestävyyttä testataan Lapissa.

– Älylukkojärjestelmässä on kätevää se, että jos avain katoaa, silloin voi pelkän avaimen poistaa nopeasti järjestelmästä. Tästä seuraa merkittävää kustannusten säästöä ja lisäksi turvallisuus paranee, Pänkäläinen sanoo. 

Älylukkojen käyttöä on hyvä opetella. Jos kyseessä on esimerkiksi älyavaimellinen malli, älyavain on syytä laittaa lukkoon rauhallisesti, jotta systeemi ehtii tunnistaa sen.

Lukot huolletaan säännöllisin väliajoin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Porraskäytävään avautuvassa ovessa voi olla käyttölukon lisäksi varmuuslukko.

– Suomessa myytävät lukot on murtotestattu, ja niille on tehty tiirikointitesti, jolloin lukon manipulointi on hyvin vaikeaa. Lisäksi lukot on korroosiotestattu, Finanssiala ry:n Aku Pänkäläinen kertoo.

Pänkäläisen mukaan Abloy on Suomen suurin lukkorunkojen valmistaja, mutta avain­pesien valmistajia löytyy useita.

Selvää on, että varmuuslukko estää murtoja. Sen verran meteliä murtoveikkojen yritykset aiheuttavat, ja murtoyritys vie aikaa.

– Harvemmin on edes yritetty murtautua asuntoihin, joissa on käytössä varmuuslukitus, Aku Pänkäläinen toteaa. Varmuuslukkoa kannattaa käyttää, jos poissa lyhyenkin aikaa. Se lyhyt aika saattaa olla vaikkapa koiran ulkoilutus tai kaupassa käynti.

– Kun lukitsee myös varmuuslukon, silloin ainakin avaimet tulevat mukaan, muistuttaa Pänkäläinen.

Nykyään kerros­talojen ulko-ovissa yleisimpiä ovat teräs- ja alumiinirakenteiset umpi- ja lasiovet. Kuva: Ari Korkala

Kauanko huoneiston ovi kestää tulipalossa?

Huoneisto-ovella eli kerrostalohuoneiston ja rappukäytävän välisellä ovella on suuri rooli asunnon ja rakennuksen paloturvallisuudessa.Tässäkin kohdassa suunnittelua ohjaavat asetukset ja määräykset, jotka määrittelevät valintoja.

– Palo-oven tehtävä on rajoittaa tietyn ajan tulen ja savun leviämistä osastosta toiseen. Yleisimmät asuinrakennuksessa käytettävät paloluokat ovat minuuteissa 15, 30 ja 60, Petri Kulmala sanoo. Paloluokitus ilmoittaa minuutteina sen ajan, jonka oven pitää kestää palotilanteessa eri palo-osastojen välissä. Palo-osastoja ovat tässä kohtaa huoneisto ja porraskäytävä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes testautti keväällä 2020 talonrakentamisessa yleisimmin käytettyjä uusia EI30-paloluokiteltuja puurakenteisia ovia. Polttokokeisiin valittiin kuuden eri valmistajan puurakenteisia palo-ovia, joita käytetään kerrostalojen huoneisto-ovina. 

Kaikki testatut puurakenteiset palo-ovet täyttivät tiiveydelle asetetut vaatimukset. Kahden valmistajan ovet eivät vastanneet ilmoitettua paloluokkaa eristävyyden osalta. Parhaimmat testatut palo-ovet kestivät testeissä yli 50 minuuttia, kun minimiaika oli vaatimusten mukaan 30 minuuttia.

Tukes muistuttaa, että on tärkeää seurata ovien kuntoa säännöllisesti, jotta palo-ovi täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos esimerkiksi ovilehti tai karmi on taipunut käytön aikana niin, että niiden välille syntyy rakoja, ei ovi enää välttämättä kokonaisuudessaan vastaa ilmoitettua paloluokkaa. Tukesin mukaan palo-ovien kunto ja toiminta on hyvä kirjata kiinteistön huoltokirjaan määräajoin tarkastettavaksi. Jos ovisilmä tai kirjeluukku asennetaan oveen jälki­käteen, täytyy varmistaa, että ne sopivat paloluokiteltuun oveen sitä heikentämättä.

Vakuutusmaksu voi alentua

Uusitut ovet ja uusittu lukitus saattavat alentaa vakuutusmaksuja, mutta se on aina uuden neuvottelun paikka vakuutusyhtiön kanssa.

– 1950–1960 -luvun talojen ovien paloluokitus on eri tasoa kuin nykyinen. Ovien päivitys nykytasolle ei tuo alennusta automaattisesti, huomauttaa Tukesin Petri Kulmala.

– Esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä on hyvä mahdollisuus kiinnittää huomiota myös ovien paloturvallisuuteen. Oven ja lukituksen uudistus ei merkittävästi nosta kokonaiskustannuksia, Aku Pänkäläinen toteaa.

Kun ovet ja lukot ovat kunnossa, on asukkailla ja taloyhtiöllä ainakin pari huolta vähemmän:  kestävät ovet suojelevat tulipalolta sekä varkauksilta ja toimintavarmojen lukkojen ansiosta sisään pääsevät vain lämpimästi tervetulleet ihmiset ja eläimet.

Teksti: Jyrki Liikka