Tulvat voivat uhata rivi- ja kerrostalossakin

Vaikka asuisit rivi- tai kerrostalossa, sinunkin kannattaa huomioida tulvat ja niihin liittyvät riskit ja mahdolliset vahingot etukäteen. Kaupungeissa uhkana eivät ole niinkään tulvivat joet ja järvet, vaan tulvat, jotka syntyvät rankoista sateista tai runsaista sulamisvesistä.

Suomen ympäristökeskus ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö muistuttavat asukkaita ja kiinteistönomistajia varautumis- ja suojautumistoimista, koska kevään tulvat ovat lähestymässä. Esimerkiksi oman alueen tulvavaroituksia ja -tiedottamista on syytä seurata, sillä kiinteistön omistajan ja asukkaan vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan.

Mitä tehdä ennen kuin tulva uhkaa

Asukkaan ja kiinteistön omistajan kannattaa hyvissä ajoin selvittää, miten tulva on alueella aiemmin vaikuttanut tai miten sen oletetaan leviävän. Apuna voi käyttää tulvakarttoja. Lisäksi kannattaa selvittää, sijaitseeko oma kiinteistö tulvariskialueella vai ei.

Kaupunkialueilla vahinkoriskiä lisäävät hulevesitulvat.

Kiinteistöjen omistajat ja niiden asukkaat voivat vähentää ja osin estää tulvista aiheutuvia vahinkoja hyvällä varautumisella ja siihen yhtenä välineenä voi käyttää pelastussuunnitelmaa, joka pitää olla vähintään kolmen asunnon rakennuksissa.

Mikäli tulvat ovat todellinen riski omaisuudelle, arvo-omaisuutta kannattaa siirtää turvaan ja hankkia esimerkiksi hiekkasäkkejä ja muita suojaamismateriaaleja. Koska vesi saattaa tulla asuntoon myös kellarin tai wc:n viemärin kautta, on hyvä varmistaa, että viemärin mahdollinen takaiskuventtiili on kunnossa. Kellarin lattian ritiläkaivon tukkimista varten kannattaa varata muovia ja painoiksi sopivia esineitä.

Tulva voi aiheuttaa myös välillisiä riskejä, kuten juomaveden saastumisen, tulipalon, avunsaannin vaikeutumisen tai estää kotoa poistumisen. SPEK muistuttaa, että hätätilanteiden varalta kotiin on tärkeää hankkia alkusammutusvälineitä, ensiaputarvikkeita sekä kotivaraa. Siihen kuuluu puhdasta juomavettä, ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita useammaksi päiväksi.

Korvaamiskäytäntö muuttuu

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia vahinkoja korvataan valtion budjettivaroista tämän vuoden loppuun saakka. Sen jälkeen näitä rakennus- ja irtaimistovahinkoja korvataan vakuutuksista.

Jos tulvaturvan sisältävää vakuutusta ei ole, kiinteistön tai irtaimiston omistaja vastaa itse poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista kustannuksista. Kotivakuutukseen sisältyvää tulvaturvaa kannattaa tiedustella omasta vakuutusyhtiöstä.

Vastuunjako tulvatilanteissa

Suomen ympäristökeskus SYKE tekee tulvaennusteita ja karttoja sekä tukee ELY-keskuksen toimintaa.

Pelastusviranomainen suunnittelee ja johtaa sekä toimintaa tulvantorjuntatilanteissa että pelastustoimintaa.

Kunta suojelee omia rakenteitaan ja toimintaansa sekä tukee pelastusviranomaisia.

Asukas ja kiinteistön omistaja suojelevat ihmisiä ja omaisuutta omatoimisesti.