Tulitöiden pelisäännöt pelastussuunnitelmaan

Kattourakoitsija tulee isännöintitoimistoon ja pyytää allekirjoittamaan tulityöluvan. Tulija esittää lisäksi tulityökorttinsa. Vastauksia vailla olevien kysymysten paljous mielessään isännöitsijä toteaa, ettei voi antaa tulityölupaa ennen kuin urakoitsija esittää tulityösuunnitelman.

Jotenkin näin isännöitsijä varmaankin toimii arkitilanteessa, kun tulityöhön aikova pyytää lupaa, mutta vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitosta tarkentaa toimintaperiaatteita vielä suojeluohjeisiin ja muihin määräyksiin ja asetuksiin perustuen näin:

– Vakuutusehdot lähtevät periaatteessa siitä, että vakuutuksen ottajan tulee myöntää tulityölupa. Taloyhtiössä se tarkoittaa sitä, että taloyhtiöllä pitää olla pelastussuunnitelma ja siinä osana, kuinka tässä taloyhtiössä tulityöt hoidetaan ja määriteltynä, kuka antaa tulityöluvat. Pitää ottaa kantaa jo etukäteen siihen, myöntääkö luvan isännöitsijä vai onko se esimerkiksi huoltoyhtiön työnjohtaja. Asia pitää organisoida jotenkin valmiiksi isännöitsijän kautta, Pekurinen totesi esityksessään Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa.

Ulkopuolista apua saa käyttää

Suojeluohjeessa lukee, että tulityöluvan myöntäjällä on oltava tulityökortti.

– Eli jos teidän kiinteistössänne tehdään tulitöitä, niin se henkilö, joka luvan antaa, hänellä täytyy olla tulityökortti.

Oman ”luottoisännöitsijän” kommentti kyseiseen vaatimukseen oli, että se on  käytännössä liian kova.

– Eli sen hirvittävän työmäärän lisäksi, mitä te nyt jo teette oikeaa työtänne,  niin sitten pitäisi vielä tuntea tulityökuviot. Siitä syystä tähän suojeluohjeeseen, joka tulee voimaan ensi vuoden alussa, on kirjoitettu tämäkin, että voitte käyttää ulkopuolista apua, henkilöä, jolla on tulityökortti ja joka ymmärtää tulitöiden tekemiseen liittyvät riskit, Pekurinen selosti ohjeen käytännön tason tulkinnan.

Riskiarviointia ensin

Tärkeintä hänen mielestään on kuitenkin kaikkien – tilaajasta urakoitsijaan ja tulitöiden tekijään itseensä asti – ymmärtää, että aina kun tehdään tulitöitä, niin vaarat pitää arvioida, työskentelypaikka kartoittaa turvallisuusmielessä, voidaanko siellä tulitöitä tehdä tai mitä muutoksia tehtävä, että voidaan.  Yhtenä vaihtoehtona täytyy harkita työmenetelmän vaihtamistakin.

– Olen kuullut, että esimerkiksi Helsingin seudulla isännöitsijöistä on tullut tulitöiden tai tulipalojen vuoksi niin varovaisia, etteivät he anna laattaliikkeelle lupaa tehdä kylpyhuoneissa tulitöitä. He kokevat, etteivät uskalla ottaa sitä vastuuta, mikä tulitöihin liittyy, koska eivät riittävästi tunne tulitöiden tekemistä tai minkälaisia riskejä niihin liittyy.

– Silloin pitää ottaa mukaan jokin ulkopuolinen henkilö, joka tuntee työskentelytavan ja voi arvioida kylpyhuoneen riskit ja vaarat ja ellei niitä ole, myöntää luvan, Pekurinen neuvoo.

Lisäksi hän kehottaa isännöitsijöitä tarkistamaan vakuutusyhtiöiden suojeluohjeen, mitä siellä tulitöistä sanotaan.

Tulityökortin omaavista henkilöistä löytää tiedot Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä SPEKistä, joka on jo pitkään kouluttanut tulityökorttilaisia.

Pelastussuunnitelmaan  yhdistettävissä

Pelastussuunnitelma on luonnollinen kohta taloyhtiön kiinteistönpidossa ja isännöinnissä, minne tulitöihin liittyvät vaateet voi liittää.

– Mihin kaikkeen tulityökorttivaatimus liittyy? Ensinnäkin se perustuu pelastuslakiin, jonka pykälässä viisi sanotaan, että kun tulitöihin ryhdytään, täytyy huolehtia riittävistä turvatoimista. Lain laatija ei ole tietenkään ruvennut luettelemaan, mitä toimet ovat, vaan meidän täytyy itse löytää ja toteuttaa tulityöturvatoimet muuta kautta.

– Sen lisäksi, että pelastuslaissa ovat nämä ”riittävät varotoimet” – vaatimukset, niin siellä on velvoite laatia pelastussuunnitelma. Suurimmassa osassa teidänkin kohteistanne pitäisi olla pelastussuunnitelma. Tulityösuunnitelma on helppo liittää sen osaksi.

– Se voi olla esimerkiksi vain yksi velvoittava rivi, jossa ilmoitetaan, että huoltoyhtiö hoitaa tämän kohteen tulityöasiat. Se voi riittää, koska osoittaa, että asia on jo edes jollakin tavoin ennakolta määritelty.

– Ymmärtääkseni isännöitsijän tehtäväluettelossakin mainitaan, että teidän vastuulla on palo- ja pelastusmääräysten seuranta ja valvonta. Joten sitä kautta tulityöasiakin kytkeytyy minun mielestäni isännöintityöhön, ellei sitä ole sitten erikseen isännöintisopimuksessa suljettu pois, hän vielä muistutti.

Standardit ohjaavat

Tulityöturvallisuuteen liittyviä asioita on määritelty myös kahdessa standardissa, joista toista kutsutaan kentällä tulityöstandardiksi ja toinen on uusi katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus -standardi. Näiden lisäksi tulitöiden tekemistä ohjeistetaan suojeluohjeella, jota on Pekurisen mukaan juuri uudistettu ja se astuu voimaan ensi vuoden alussa.

Uudistamisen tarve tuli esiin vuonna 2011, kun todettiin, että vakuutusyhtiöiden suojeluohje eroaa yleisestä ja kattotulitöitäkin koskeva standardi on erilainen.

– Tällä halutaan poistaa tulkintaepäkohdat. Lain mukaan palotarkastaja voi keskeyttää työmaan, jos havaitsee esimerkiksi katolla palovaaran. Asiakas taas on voinut sanoa tähän, että me olemme toimineet vakuutusyhtiön suojeluohjeen mukaan, joka sanoo asiasta näin. Nyt tällaiset epäkohdat saadaan poistettua uudella suojeluohjeella, Pekurinen selitti.

Palokatkoihin liittyy ongelmia

– Olenko ymmärtänyt oikein, että jos putkiremontissa on menty läpi palokatkoseinän ja työmaa on kesken, niin esimerkiksi joka ilta pitäisi tilkitä se palokatkoseinän aukko, seminaarin puheenjohtaja Petri Silvennoinen avasi keskustelua eräästä tulitöihinkin liittyvästä ajankohtaisesta asiasta.

Pekurisen vastaus oli yksiselitteinen: – Kyllä suojeluohje näin sanoo, että pitää toimia.

– Kukaan ei ole vielä keksinyt sen verran näppärää palokatkoa, joka olisi riittävän hyvä ja joka voitaisiin illalla laittaa paikoilleen ja poistaa aamulla, kun työt jatkuvat.

Hän perusteli kehittämistarvetta sellaisella esimerkillä, jossa palokatkojen ”tilkitseminen” olisi voinut estää vaarallisen ja vakavan tulipalon syntymisen eräässä tamperelaisessa kerrostalossa.

– Taloyhtiössä oli meneillään putkiremontti ja linjat auki alhaalta ylös asti. Työmaalle tuli yöllä tuhopolttaja, joka sytytti tulipalon. Sen seurauksena tappava savu levisi koko kerrostaloon ja oli portaikossa niin matalalla, että viimeinen nuoripari joutui konttaamaan talosta ulos kissa kainalossaan.  Savun leviäminen näin laajalti johtui juuri siitä, ettei ollut palokatkoja tai niitä tukittu.

– Suomessa toimii mm. Palokatkoyhdistys, joka on ollut asiassa aktiivinen. Uskon, että palokatkojen osalta tilanne tulee vielä petraantumaan tämän vuoden aikana.

Palokatkoihin kiinnitetään varmasti tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota myös pari vuotta sitten tapahtuneen Turun sairaalapalon antamasta kokemuksesta: Tulipalosta aiheutui taloudellisesti suuret vahingot, mihin suurimmaksi osaksi johti se, että palokatkot olivat auki, eikä niitä oltu remontin ajaksi tukittu.

”Ei ole suuri vaiva tarkistaa, että urakoitsijalla on tulityösuunnitelma ja koulutetut ammattilaiset työtä tekemässä.  He tietävät, miten tulityöt tehdään turvallisesti.”

Teksti: Riina Takala Kuva: Markus Paajala

Artikkeli perustuu Seppo Pekurisen Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa pitämään esitykseen. Artikkeli julkaistiin kesäkuussa ilmestyvässä Kiinteistöpostin Tulevaisuuden Isännöinti Extrassa 5/2013.