Tulipalo vienyt hengen 19 ihmiseltä

Tulipalo on vienyt hengen 19 ihmiseltä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kerrostaloissa kuolleiden osuus on tänä vuonna poikkeuksellisen suuri.

Alkuvuonna kuoli omakotitalopaloissa 4 henkilöä, kerrostaloissa 8 sekä rivi- ja muissa pientaloissa 4. Kerrostaloissa kuolleiden osuus on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mukaan tänä vuonna poikkeuksellisen suuri. Yleensä kuolemantapauksia on eniten pientaloissa.

Kerrostalossa asukkaiden on tärkeää osata toimia turvallisesti tulipalon sattuessa. Kerrostalot on rakennettu niin, ettei tulipalo pääse helposti leviämään asunnosta toiseen. Jotta myrkyllisten palokaasujen leviäminen saataisiin estettyä, on tärkeää sulkea ovet poistuttaessa palavasta asunnosta. Savuisen portaikon kautta ei saa pyrkiä ulos, sillä savu tainnuttaa ja tappaa nopeasti. Naapuriasukkaiden onkin tulipalon aikana turvallisinta pysytellä omassa asunnossaan ovet suljettuina.

– Jos palovaroitin hälyttää, on saatavilla hyvä olla alkusammutuskalustoa. Sammutuspeite tai käsisammutin on joka kodin perusvaruste. Tulipalo alkaa pienenä, jolloin se on helppo sammuttaa, jos on omatoimisesti hankittu alkusammutin lähellä, toteaa turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Yli 65-vuotiaat riskiryhmää

Tulipalossa henkensä menetti 13 miestä ja 4 naista. Kahden sukupuoli ei selvinnyt tietolähteistä. Viime vuonna vastaavaan aikaan tulipalo vei 18 ihmisen hengen.

Yli 65-vuotiaat ovat merkittävä ikäryhmä palokuolematilastoissa, kun tapausten määrää vertaa heidän osuuteensa väestöstä. Ikäihmisten osuus vuoden ensimmäisen neljänneksen palokuolemista on noin 40 prosenttia ja vain noin 18 prosenttia väestöstä.

SPEK muistuttaakin, että yksinasuvien ja ikääntyneiden paloturvallisuudesta tulee yhteiskunnassamme huolehtia nykyistä paremmin.