Tulipalo vienyt hengen 18 kerrostaloasukkaalta

Tulipalo kerrostalossa on vaatinut syyskuun loppuun mennessä enemmän ihmishenkiä kuin aiempina vuosina. Kerrostalossa syttyneissä tulipaloissa on kuollut 18 ihmistä, rivitaloissa 7, omakotitaloissa 9 ja vapaa-ajanasunnoissa 1. Muissa ympäristöissä on kuollut 6 ihmistä. Palokuolemia on kuitenkin kokonaisuudessaan 16 vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Ennakkotiedon mukaan 41 ihmistä on kuollut tulipalon vuoksi.

Kuolemaan johtaneiden tulipalojen syttymissyyt ilmenevät ennakkotiedoissa sangen huonosti. Tunnistetuista syttymissyistä yleisimmät ovat tupakointi ja valvomaton ruuanlaitto. Pelastusopiston tutkimuksen mukaan itsestään sammuvat savukkeet ovat vähentäneet tupakoinnista aiheutuneita palokuolemia 24 prosenttia. Suomessa on saanut myydä ainoastaan itsestään sammuvia savukkeita vuoden 2010 huhtikuusta lähtien.
Tulipaloissa kuolleista 14 oli ennakkotietojen mukaan yli 65-vuotiaita. 19 kuolleista oli 25-64-vuotiaita. Kahdeksan palokuolleen ikä ei ilmene mediaseurannassa.

Tiedot perustuvat sekä SPEKin mediaseurantaan että viranomaisten PRONTO-tietokantaan. SPEK seuraa palokuolemien määrää tiedotusvälineiden uutisista. Tämä antaa järjestölle tapauskohtaista tietoa, jota sillä ei olisi muuten käytettävissään. Tilastointia on tehty vuodesta 1999 alkaen, ja se on usein vastannut hyvin viranomaisten PRONTO-tilastointia.