Tulipalo suurin turvallisuusriski

Suomalaiset pitävät tulipaloa kodin suurimpana turvallisuusriskinä. IRO Researchin tuoreen tutkimuksen mukaan 37 prosenttia kokee tulipalon kodin suurimmaksi riskiksi.

Parocin kehityspäällikön Susanna Tykkä-Vedderin mukaan huoli on perusteltua. Rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset ovat tuoneet uusia haasteita rakennusten paloturvallisuudelle. Vuonna 1997 palomääräyksiin määritellyt palokuormaryhmät eivät ole millään pysyneet kehityksen mukana.

– Rakentamistavat ja -materiaalit ovat moderneissa energiatehokkaissa rakennuksissa täysin erilaisia, minkä lisäksi ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet – kotona on aiempaa enemmän tavaraa sekä herkästi palavaa kodintekniikkaa, kuten isoja televisioita, pelikonsoleita ja tietokoneita”, Tykkä-Vedder kertoo.

Energiatehokkuus ja kestävä kehitys ovat eristealan kilpailutekijöitä. Rakennuksen elinkaari on yleensä vähintään 50 vuotta, joten rakenteiden toimintakykyä pitää tarkastella koko elinkaaren osalta. Rakentamiseen kuluva energia on minimaalinen verrattuna käytönaikaiseen kulutukseen.

Myös energiatehokkaiden rakennusten paloturvallisuus voidaan helpoiten saavuttaa käyttämällä palamattomia rakennusmateriaaleja. Myös rakentamisen palomääräyksiä pitäisi kehittää. Yksi tärkeimmistä keinoista voisi olla rakenteellisten palokuormien rajoittaminen.
Parocin energiatehokkaista kivivillaeristeistä 96-98 prosenttia on vulkaanista kiveä ja loput orgaanista sideainetta.
– Kivivilla on palo- ja kosteusturvallista, ja se vaimentaa hyvin ääntä. Kivi ei myöskään ajan kuluessa muuta muotoaan, mikä takaa pitkän huollottoman käyttöiän, Tykkä-Vedder huomauttaa.