Tuliko tehtyä kannattava energiainvestointi?

VTT on kehittänyt E-PASS-nimisen työkalun, jolla voi arvioida erilaisten energiakorjausten vaikutuksia ennen ja jälkeen korjaamisen.
Työkalu on ilmainen, toimii sähköisenä ja sitä voivat käyttää myös taloyhtiöiden hallitukset omakotikorjausrakentamisen, rakentajien, arkkitehtitoimistojen ja energiakonsulttien ohella.
Työkalu on kehitetty erityisesti vanhojen asuinrakennusten energia-arviointiin, mutta toimistorakennusten korjausratkaisuille löytyy myös vaihtoehtoja.
Se mahdollistaa valittujen korjaustoimien investointikustannuksien, energiasäästön ja hiilijalanjäljen vertailun ennen ja jälkeen. Työkalussa on mallinnettu Suomen asuntorakennuskanta.
Käyttäjän työtä on helpotettu mahdollisimman paljon, jotta rakennuksen nykytilan arviointi olisi helppoa. Riittää, että käyttäjä tuntee muutaman rakennuksen avainarvon, kuten rakennustyyppi, pinta-ala ja ikä, minkä jälkeen lasketaan rakennuksen nykyinen energia-arvio ennen korjaustoimia. Tämän jälkeen työkalu listaa korjaustoimia.
Ehdotukset voivat sisältää esimerkiksi lämmitystavan muutoksia, julkisivun tai ikkunoiden korjauksia. Korjaustoimien vaikuttavuuden avaintunnusluvut (kWh/m2, kgCO2/m2, energiakustannukset) on nähtävissä.
Työkalu on kehitetty eurooppalaisessa NewBEE-hankkeessa.

E-PASS-arviointityökalu löytyy osoitteesta: http://cic.vtt.fi/epass/vtt/