Tuholaistorjujat halutaan pätevöittää

Ammattimaisesti tuhoeläintorjuntaa tekevät henkilöt ja yritykset halutaan pätevöittää. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES esittää, että ammattimaiset tuholaistorjujat joutuvat suorittamaan tutkinnon ennen kuin he voivat myydä palveluitaan. Tutkinto on suoritettava vuoden 2016 mennessä.

Tutkinto tulee pakolliseksi syyskuun alussa voimaan tulleen uuden kemikaalilain myötä. Lain mukaan ammatinharjoittajien on jatkossa osoitettava pätevyys ja rekisteröidyttävä viimeistään 31.12.2016. Tuholaistorjuntayritysten pitää myös rekisteröityä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Työsuojelullinen näkökulma

Tutkinnon tavoitteena on suojata työntekijöitä, sivullisia ihmisiä ja ympäristöä tuholaistorjuntaan käytettävien kemikaalien haittavaikutuksilta sekä ohjata biosidivalmisteiden asianmukaiseen käyttöön.

Tuholaistorjujat pystyivät vielä 80-luvulla kouluttautumaan desinfektoreiksi, mutta sen jälkeen varsinaista koulutusta alalla ei ole ollut, ja yrittäjäksi on voinut ryhtyä kuka tahansa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tulee ylläpitämään rekisteriä tutkinnon suorittaneista tuholaistorjujista ja torjuntaa tekevistä yrityksistä.

Mistä kysymys?

Tuhoeläimet aiheuttavat monenlaista haittaa ihmisille, kotieläimille, rakennuksille ja tarvikkeille: ne voivat levittää sairauksia, pilata elintarvikkeita ja tuhota rakenteita. Tyypillisiä tuholaisia ovat rotat ja hiiret sekä hyönteiset, esimerkiksi lutikat.

Ammattimaista tuholaistorjuntaa tehdään yleensä kemiallisesti käyttämällä biosidivalmisteita eli eliöntorjunta-aineita. Tuholaistorjunnan lisäksi biosidivalmisteita käytetään muun muassa puunsuoja- ja desinfiointiaineina sekä kiinnittymisenestoaineina veneiden pohjissa.

Tukes hyväksyy Suomessa käytettävät biosidivalmisteet. Tukes voi hyväksymispäätöksessään rajoittaa valmisteen vain ammattimaisten tuholaistorjujien käyttöön.