Toukotalkoot: koti turvallisemmaksi pienellä huolenpidolla

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Huolenpito kodin teknisistä laitteista kannattaa, sillä se sekä parantaa kodin turvallisuutta että vähentää energiakulutusta. Monet verrattain yksinkertaiset huoltotoimet ovat asukkaan omalla vastuulla.  Toukotalkoot-kampanja tarjoaa avuksi suomen-, ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset tarkistuslistat laitteiden kunnon tarkistamiseen.

Pelastustoimen Pronto-rekisterin mukaan Suomessa vuosittain noin 2500 tulipaloa saa alkunsa sähkölaitteesta tai -asennuksesta. Vakuutusyhtiöt maksavat korvauksia noin 40 000 vesivuodosta. Vuonna 2016 vakuutusyhtiöt maksoivat kotivakuutuksista vuotovahinkokorvauksina 174 miljoonaa euroa ja palovahingoista 159 miljoonaa euroa.

Toukotalkoiden tarkistuslistat opastavat yksinkertaisissa toimenpiteissä, joista osa saattaa helposti unohtua.

Tarkistuslistat on laadittu erikseen omakoti- ja kerrostaloille, sillä asukkaan vastuut ovat erilaiset eri asumismuodoissa. Listoissa käydään läpi yksinkertaiset, asukkaan itsensä tehtävänä olevat tarkistustoimet, jotka kohdistuvat muun muassa turva- ja sähkölaitteisiin, vesi- ja viemärijärjestelmään, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Pientalojen osalta on otettu huomioon myös salaoja- ja sadevesijärjestelmät.

Vuoden 2019 Toukotalkoot tuo esiin erikoisteemanaan kotonaan asuvan ikääntyvän väestön kodintekniikkaan ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Ikääntyneiden ihmisten asunnoissa kodintekniikan huoltoon ja turvallisuuteen liittyvät vahvasti laitteiden helppokäyttöisyys, käytön turvallisuutta lisäävät ratkaisut, helppo saavutettavuus sekä asunnon esteettömyyden varmistaminen. Usein törmätään myös kysymykseen, kuka on aloitteellinen esimerkiksi sähkö- ja vuototurvallisuuden asioissa ja mistä osaava apu löytyy.

Vuosittain järjestettävässä Toukotalkoot-kampanjassa ovat mukana Suomen Kiinteistöliitto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL, Suomen Omakotiliitto ja Lämmitysenergia Yhdistys.

www.Toukotalkoot.fi -sivustolta löytyvät muun muassa asukkaille tarkoitetut, ladattavissa olevat tarkistuslistat.

Tarkistustoimet videoina: www.toukotalkoot.fi/15