Tornitalojen rakentamisohje valmis

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto on julkaissut ohjeet korkeasta rakentamisesta. Yli 16-kerroksisten tornitalojen rakentaminen on vireillä muun muassa kantakaupungin uusissa rakennuskohteissa, kuten Keski-Pasilassa ja Kalasatamassa.

Rakentamistapaohje ohjaa rakennushankkeeseen ryhtyviä, suunnittelijoita ja viranomaisia yli 16-kerroksisten rakennusten rakennushankkeissa. Ohje koostuu palvelupolusta sekä ohjekorteista.

Rakentamistapaohje selventää hankkeen eri osapuolten tehtäviä ja niiden ajoitusta. Kun menettely on kaikkien osapuolten tiedossa, hankkeen aikataulu ja lopputulos ovat paremmin ennakoitavissa.

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje, ohjekortit

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje, palvelupolku